Åtta projekt delar på ”klimatmiljon”

Publicerad 2011-11-14

Länsstyrelsen fördelar en miljon kronor till åtta lokala projekt inom energi- och klimatområdet.

Elva av länets kommuner, Centrum för hälsa och byggande vid KTH, Tällberg Foundation samt solcellsdistributören Direct Energy delar på pengarna.

Satsningen ska göra det lättare för regionala aktörer att inleda åtgärder för att minska sin klimatpåverkan eller för att arbeta med energiomställning.

Till sidans topp