Student på KTH

Likabehandling på KTH

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion.

Lunchseminarium om studieteknik 3 februari

Hur ska du ha tid att må bra? Hur organiserar du din tid för studierna?

Bli säkrare i dina studier!

En del studenter känner rädsla eller obehag i olika situationer. Studenthälsan ordnar därför kurser som kan göra det lättare.