Student på KTH

Infocenter och it-supporten flyttar

17/8 öppnar den nya servicedisken i entréhuset på Drottning Kristinas väg 4. Där kommer du hitta både Infocenter och it-supporten med lättillgänglig och förbättrad service.

Förbättra dina studieresultat!

Du kan få stöd i att utveckla dina färdigheter inom t ex språk, matematik, informationssökning och studieteknik.

Till sidans topp