Student på KTH

Bli guide för Student för en dag!

Vi söker studenter från alla utbildningar som vill guida och inspirera gymnasieelever.

Bli säkrare i dina studier!

En del studenter känner rädsla eller obehag i olika situationer. Studenthälsan ordnar därför kurser som kan göra det lättare.