Student på KTH

Förbättra dina studieresultat!

Du kan få stöd i att utveckla dina färdigheter inom t ex språk, matematik, informationssökning och studieteknik.

Infocenter och it-supporten har flyttat

Nu hittar du både Infocenter och it-supporten i den nya servicedisken i entréhuset på Drottning Kristinas väg 4.

Till sidans topp