Student på KTH

ARC-Förbättra dina studieresultat

Du kan få stöd i att utveckla dina färdigheter inom t ex språk, matematik, informationssökning och studieteknik.

Hitta till Infocenter

Har du svårt att hitta på KTH? Har du allmänna frågor? Vill du köpa en KTH-tröja eller parkeringsbiljett?