Inför och under en kurs

Det är viktigt att du som student är informerad om vad som gäller med kursregistrering, kursval, tentamen m m.

Eftersom regler och rutiner kan skilja sig åt är det viktigt att du väljer ditt program för att få den information som gäller dig.

Planera dina programstudier

Försök dessutom att tidigt hitta en studieteknik som passar dig, det kommer du att tjäna på resten av utbildningen. Läs mer om hur du kan förbättra dina studievanor på .

Till sidans topp