LL112V Teknik för lärare i årskurs F-6 7,5 hp

Technology for Teachers, grade F-6

Kursen är avsedd för lärare i åk F-6 som saknar utbildning i teknik. Kursen skall ge en överblick över de teknikområden som läroplanen nämner explicit och teknikdidaktiska kunskaper för att kunna undervisa om dessa. Det huvudsakliga innehållet handlar om mekanik, maskinelement, elsäkerhet och elektriska komponenter. Tekniska system och teknikämnenas historia i grundskolan är också viktiga teman.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Kursnivå (A-D)

 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT17 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  VT17 P3 (2,5 hp), P4 (5,0 hp)

 • Anmälningskod

  20010

 • Kursen startar

  2017-01-17

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 29

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Målgrupp

  Lärare i grundskolans åk 1-6 samt förskoleklass som undervisar i ämnet teknik utan att ha tillräcklig utbildning.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

VT16 för fristående studerande

 • Perioder

  VT16 P3 (3,8 hp), P4 (3,7 hp)

 • Anmälningskod

  20040

 • Kursen startar

  2016-01-19

 • Kursen slutar

  2016 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  12 - 30

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Susanne Engström <sengstro@kth.se>

 • Lärare

  Eva Björkholm <evabjork@kth.se>

  Per Norström <perno@kth.se>

  Susanne Engström <sengstro@kth.se>

 • Målgrupp

  Lärare i grundskolans åk 1-6 samt förskoleklass som undervisar i ämnet teknik utan att ha tillräcklig utbildning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

̶- redogöra för och problematisera olika sätt att se på syftet med teknikämnet, inte minst med hänsyn till genus

̶- identifiera vanliga maskinelement och mekaniska lösningsprinciper och beskriva hur de kan användas i komplexa produkter

̶- identifiera vanliga elektriska komponenter för ljus, ljud och rörelse och kunna använda dessa på säkra och miljövänliga sätt i vardagen

̶- skapa och använda skisser och enkla ritningar (manuella och digitala) i eget tekniskt konstruktions- och utvecklingsarbete

̶- redogöra för begreppet tekniskt system och kunna använda det i enklare analyser av vardagliga situationer och i större perspektiv, i dag och historiskt

̶- jämföra vanliga konstruktionsmaterial och fogningsmetoder utifrån deras egenskaper och användnings¬områden

̶- planera och utvärdera undervisning inom ovan nämnda teknikområden i åk F–6 i enlighet med Lgr11.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är avsedd för erfarna lärare i åk F-6 som saknar utbildning i teknik. Kursen skall ge en överblick över de teknikområden som läroplanen nämner explicit och teknikdidaktiska kunskaper för att kunna undervisa om dessa. Det huvudsakliga innehållet handlar om mekanik, maskinelement, elsäkerhet och elektriska komponenter. Tekniska system och teknikämnenas historia i grundskolan är också viktiga teman.

Kursupplägg

Kursen består av cirka 10 undervisningstillfällen (eftermiddagar). Däremellan studerar studenterna själva eller i grupp med stöd av en webbaserad lärplattform. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier och studiebesök.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Lärare i någon eller några av årskurserna F-6 med erfarenhet av teknik- och/eller NO-undervisning.

Litteratur

Anges senast tre veckor före kursstart.

Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Utrustningskrav

Dator med internetkoppling.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 5,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer och seminarier, 2,5, betygsskala: P, F

Ges av

Lärarutbildning

Kontaktperson

Per Norström

Examinator

Per Norström <perno@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med VT13.
Examinationsinformation giltig från och med VT13.