Årskurs 1

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT16

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs 1.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret HT16/VT17. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

För studerande från CTFYS eller CINTE som saknar motsvarande kurser i tidigare examen krävs även:

- DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1630 Diskret matematik 9 hp, grundnivå, eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
Ett poäng per läsår
2,0 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 6,0

Inriktningar

Spår, kognitiva system (CSCS)

Ett av delspåren ska väljas:

1 Datorseende och robotik

2 Tal och musik

Minst 16,5 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas under årskurs 1 eller årskurs 2.

Villkorligt valfria kurser Datorseende och robotik (årskurs 1):

DD2424 Djupinlärning i Data Science 6.0

DT2112 Talteknologi 7.5

EQ2340 Mönsterigenkänning 7.5

Villkorligt valfria kurser, Tal och Musik (årskurs 1):

DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7.5

DT2213 Musikkommunikation och musikteknologi 7.5

EN2202 Mönsterigenkänning 7.5

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2431 Maskininlärning 60371 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi
Obligatorisk för spåret Tal och musik.
60398 7,5 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 61085 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
Endast för spåret Tal och Musik
61163 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi
Endast för spåret Tal och Musik
60400 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 6,0
DT1130 Spektrala transformer 7,5 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 7,5
EQ2320 Talsignalbehandling 60518 6,0 6,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60374 15,0 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60381 9,0 6,0 3,0
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0

Spår, dataanalys (CSDA)

Minst 16,5 hp av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och årskurs 2 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2431 Maskininlärning 60371 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 7,5
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 60373 6,0 6,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60381 9,0 6,0 3,0
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 60380 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi 60398 7,5 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60374 15,0 7,0 8,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 61085 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 61163 7,5 7,5

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurser ska läsas från årskurs 1 och 2.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60388 7,5 7,5
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60389 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 3,5 4,0
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 3,0 3,0
DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 7,5 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 1,5 1,5
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 4,5 4,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0

Spår, programvaruteknik (CSST)

Obligatorisk kurs, årskurs 1:

DD2459 Programvarutillförlitlighet

Ett av delspåren ska väljas:

  1. Programspråk
  2. Datasäkerhet

Obligatoriska kurser, delspår Datasäkerhet:

DD2448 Kryptografins grunder

DD2460 Programvarusäkerhet

Minst en av nedanstående kurser måste läsas i delspåret programspråk:

DD2386 Mjukvarukonstruktion i större system 7,5 hp

DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp

Minst en dessa kurser måste läsas i delspåret programspråk:

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60378 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2386 Mjukvarukonstruktion i större system 7,5 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för spåret Datasäkerhet
60376 7,5 3,0 4,5
DD2457 Programsemantik och programanalys 60377 6,0 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet
Obligatorisk för spåret Datasäkerhet
60379 7,5 7,5
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 60380 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 4,5 4,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 7,5
DD2431 Maskininlärning 60371 6,0 6,0
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 60375 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60996 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60763 7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60381 9,0 6,0 3,0

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Ett av följande delspår ska väljas:

  1. Algoritmer och Komplexitet
  2. Formella Metoder
  3. Kryptografi

Minst 7,5 hp måste läsas från följande kurser:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

Delspår Formella metoder:

Obligatorisk kurs:

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

Rekommenderade kurser för delspåret:

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

Minst en av följande matematikkurser måste läsas år ett eller år två.

SF2713 Analysens grunder 7,5 hp

SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp

SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp

SF2723 Valda ämnen i matematik III 7,5 hp

SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp

SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 7,5
SF2741 Enumerativ kombinatorik
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 3,7 3,8
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 60375 7,5 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60378 7,5 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Kryptografi
60376 7,5 3,0 4,5
SF2724 Valda ämnen i matematik IV
Villkorligt valfri matematikkurs
60614 7,5 3,8 3,7
DD2457 Programsemantik och programanalys 60377 6,0 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet
Obligatorisk för spåret formella metoder
60379 7,5 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik
Villkorligt valfri matematikkurs
60571 7,5 7,5
SF2713 Analysens grunder
Villkorligt valfri matematikkurser
7,5
SF2723 Valda ämnen i matematik III
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5
SF2729 Grupper och ringar
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5
SF2730 Valda ämnen i matematik V
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 4,5 4,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 60763 7,5 7,5
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Ett av följande delspår måste väljas:

  1. Visualisering och modellering
  2. Grafik och interaktion

En av de villkorligt valfria kurserna i delspåret Visualisering och modellering måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 60355 7,5 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60384 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik
Villkorligt valfri för delspåret Visualisering och modellering
6,0
DH2321 Informationsvisualisering
Villkorligt valfri för delspåret Visualisering och modellering
6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 61085 7,5 7,5
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0