Studiedokumentation

KTH och övriga svenska högskolor och universitet använder studiedokumentationssystemet Ladok för registrering av studentuppgifter och resultat.

Uppgiterna i Ladok är offentlig handling. Ingen har dock rätt att få ut uppgifter om personer med skyddad identitet.

Under din studietid registreras följande i Ladok i tur och ordning:

 • Antagning till program och eventuell inriktning
 • Terminsregistrering
 • Kursantagning
 • Kursregistrering
 • Resultat på moment
 • Eventuellt avbrott på kurs och/eller program
 • Eventuellt studieuppehåll på program
 • Eventuella utbytesstudier
 • Slutbetyg på kurs
 • Examensansökan
 • Examen

Följande tjänster läser direkt från Ladok så att du som student på KTH kan få tillgång till uppgifterna. För att komma åt dem loggar du in med ditt kth.se-konto i personliga menyn eller använder länkarna nedan.

 • Se aktuella kurser för innevarande termin
 • "Progress bar" dvs visning av antal avklarade poäng i förhållande till vad som krävs för examen. Obs! en hel del villkor ska uppfyllas för att du ska kunna ta ut examen.

Inställningar (finns under namnet i personliga menyn)

 • Se din registrerade folkbokföringsadress
 • Ange tillfällig adress
 • Uppdatera/ta bort mobil- och telefonnummer
 • Ange adress för vidaresändning av e-post skickad till ditt kth.se-konto
 • Göra webbregistrering på kurs (gäller ej omregistrering)
 • Göra webbregistrering på termin (endast vissa program och programterminer tillåter omregistrering)
 • Göra tidigt avbrott på kurs
 • Se dina termins- och kursregistreringar, eventuellt studieuppehåll och eventuella utbytesstudier (dvs registreringshistorik)
 • Göra anmälan till tentamen
 • Ta bort anmälan till tentamen
 • Se lista på alla KTH-tentamina som är upplagda för tentamensanmälan
 • Se inlämnad tentamen och rättad tentamen (inskannade)
 • Se rapporterade resultat och betyg
 • Se kurser du är antagen till men ännu inte påbörjat (dvs saknar registrering)
 • Skapa resultatintyg både på svenska och engelska (dina studieresultat på KTH)
 • Skapa registreringsintyg både på svenska och engelska (dina termins- och kursregistreringar på KTH)
 • Skapa nationellt intyg på både svenska och engelska (samlat intyg över dina högskolestudier i Sverige)
 • Skapa intyg över forskarstudier både på svenska och engelska (gäller endast forskarstuderande)
 • Ansöka om examensbevis via webben. Endast för studenter som är antagna efter 1 juli 2007.
 • Se uppgifter om antagning, handledare, studieplan etc
 • Se resultat över forskarstudierna

Följande aviseringar får du som ett e-postmeddelande:

 • Påminnelse om att du har tentor att anmäla dig till. Meddelandet får du ca en vecka innan sista anmälningsdag om du inte har gjort anmälan.
 • Meddelande om att du har fått resultat/betyg på del av kurs (moment) eller på avklarad kurs i Ladok och kan se det på sidan Resultat.
 • Meddelande, inför varje ny termin och ny läsperiod, om att du har webbregistreringar att göra. (termins- och/eller kursregistreringar)

Följande avisering får du som en notifiering i den personliga menyn:

 • Meddelande om att du har webbregistreringar att göra. (termins- och/eller kursregistreringar)
Till sidans topp