Bli guide för Student för en dag

KTH:s populära projekt ”KTH-student för en dag” pågår under vårterminen 2014 och vi söker nu studenter från alla utbildningar som vill guida och inspirera gymnasieelever.

Jobbet innebär att visa 2-4 gymnasieelever från årskurs 3 runt ditt Campus under en dag. Nedan följer exempel på saker som ni gör tillsammans under dagen:

  • Ta med dig eleverna på dina föreläsningar, övningar eller laborationer
  • Visa KTH-området och de ställen man rör sig på som KTH-student
  • Berätta om din utbildning och studentlivet
  • Titta på kurslitteratur
  • Ät lunch tillsammans med eleverna och svara på deras frågor

Som ersättning får du lunch och två biocheckar. Du kan guida en elev eller flera elever i en grupp. Du får biobiljetter för varje elev eller grupp du guidar.

Anmäl dig i formuläret nedan. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Johanna Christensen jchri@kth.se eller 08-790 69 92.

KTH-student för en dag


Nej, endast en grupp
Ja, jag är intresserad av att guida flera grupper


studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors