Stipendier och anslag

Här kan du som är student, lärare eller forskare vid KTH läsa om dina möjligheter att söka stipendier från KTH:s anknutna stiftelser och även externa stipendier.

Utöver information på stipendiesidorna kan du söka information via stipendiehandböcker, som du kan hitta på bibliotek, eller via stipendiedatabaser, till exempel:

Global Grant

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas

Lychnis

Skandinavisk stipendieinformation

Stipendielistan

Information om stipendier från de KTH-anknuta stiftelserna: Ulrika Bengtsdotter, tel 08-790 7038, e-post: stipendier@kth.se

Andra stipendiesidor på KTH:

Stipendier för utbytesstudier

Stipendier för personalutbyte

Stipendier för forskarstuderande och postdoktorer till längre projekt

Overview of scholarships and tuition fee waivers for applicants to KTH master's programmes

KTH Opportunities Fund

Till sidans topp