Utbildningskansli SCI

På utbildningskansliet får du hjälp av studievägledare, programhandläggare, internationell koordinator, programansvarig eller av studentexpeditionen på institutionen.

Kontaktuppgifter till studentexpeditionerna

Utbildningskansli på Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Ordinarie öppettider: 12.00-15.00 vardagar förutom helgdagar.

svl-sci@kth.se (ange personnummer och/eller kurskod).

Utbildningskansliet hjälper dig med studieanmälan, kursval, uppflyttning, blanketter. Intyg kan du skriva ut via din personliga meny, men ibland krävs stämpel på intygen och det hjälper kansliet till med.
Observera att för hjälp med sådant som rör din kurs, t.ex. kursregistrering och tentamensanmälan, kontaktar du någon av SCI-skolans studentexpeditioner:
Kontaktuppgifter till studentexpeditionerna

Din studievägledare, programhandläggare eller internationella koordinator ger stöd och vägledning. De är ofta är på plats under drop-in. Du kan också boka tid.

Farkostteknik - civilingenjör

Studievägledare Karin Gorgén kgorgen@kth.se 08-790 64 29
Programhandläggare Mona Thelin monath@kth.se 08-790 75 60
Internationell koordinator Elin Wiljergård elinwil@kth.se 08-790 71 63
Programansvarig Fredrik Lundell fredrik@mech.kth.se 08-790 68 75

Kurs- och programkatalogen CFATE

Teknisk fysik - civilingenjör

Studievägledare Susanne Lilliehöök suslil@kth.se 08-790 75 55
Programhandläggare Carin Borinder carin@kth.se 08-790 68 91
Internationell koordinator Julia Edlund juliaed@kth.se 08-790 71 65
Programansvarig Mårten Olsson mart@kth.se 08-790 75 41

Kurs- och programkatalogen CTFYS

Simuleringsteknik och virtuell design - kandidat

Studievägledare Ewa Härnsten ewahar@kth.se 08-790 64 42
Programhandläggare Carin Borinder carin@kth.se 08-790 68 91
Internationell koordinator Elin Wiljergård elinwil@kth.se 08-790 71 63
Programansvarig Katarina Gustavsson katarina@nada.kth.se 08-790 66 96

Kurs- och programkatalogen TSVDK

Öppen ingång - civilingenjör

Studievägledare Ewa Härnsten ewahar@kth.se 08-790 64 42
Programhandläggare Mona Thelin monath@kth.se 08-790 75 60
Programansvarig Ninni Carlsund ninni@kth.se 08-790 81 93

Kurs- och programkatalogen COPEN

Double diploma

Elin Wiljergård, elinwil@kth.se, +46 8 790 71 63, International Coordinator

Exchange students

Elin Wiljergård, exchange-in@sci.kth.se, +46 8 790 71 63, International Coordinator

Julia Edlund, exchange-in@sci.kth.se, +46 8 790 71 65, International Coordinator

Masterprogram

Generella frågor om masterprogrammen:
Ann Rosander, master@sci.kth.se, +46 8 790 64 29, masterkoordinator

Aerospace Engineering
Flyg- och rymdteknik

Studievägledare / Civilingenjör år 4-5 Karin Gorgén kgorgen@kth.se
Masterkoordinator / Masterprogram 120 hp Ann Rosander master@sci.kth.se
Programansvarig Christer Fuglesang aerospace@kth.se

Applied and Computational Mathematics
Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Studievägledare / Civilingenjör år 4-5 Susanne Lilliehöök suslil@kth.se
Masterkoordinator / Masterprogram 120 hp Ann Rosander master@sci.kth.se
Programansvarig Filip Lindskog lindskog@kth.se

Engineering Mechanics
Teknisk mekanik

Studievägledare / Civilingenjör år 4-5 Karin Gorgén kgorgen@kth.se
Masterkoordinator / Masterprogram 120 hp Ann Rosander master@sci.kth.se
Programansvarig Hans Bodén hansbod@kth.se

Engineering Physics
Teknisk fysik

Studievägledare / Civilingenjör år 4-5 Susanne Lilliehöök suslil@kth.se
Masterkoordinator / Masterprogram 120 hp Ann Rosander master@sci.kth.se
Programansvarig Kjell Carlsson kjell.carlsson@biox.kth.se

Mathematics
Matematik

Studievägledare / Civilingenjör år 4-5 Susanne Lilliehöök suslil@kth.se
Masterkoordinator / Masterprogram 120 hp Ann Rosander master@sci.kth.se
Programansvarig Kristian Bjerklöv bjerklov@kth.se

Naval Arcitechture
Marina system

Studievägledare / Civilingenjör år 4-5 Karin Gorgén kgorgen@kth.se
Masterkoordinator / Masterprogram 120 hp Ann Rosander master@sci.kth.se
Programansvarig Anders Rosén aro@kth.se

Nuclear Energy Engineering
Kärnenergiteknik

Studievägledare / Civilingenjör år 4-5 Susanne Lilliehöök suslil@kth.se
Masterkoordinator / Masterprogram 120 hp Ann Rosander master@sci.kth.se
Programansvarig Waclaw Gudowski waclaw@kth.se

Vehicle Engineering
Fordonsteknik

Studievägledare / Civilingenjör år 4-5 Karin Gorgén kgorgen@kth.se
Masterkoordinator / Masterprogram 120 hp Ann Rosander master@sci.kth.se
Programansvarig Jenny Jerrelind jennyj@kth.se

Masterprogram på Skolan för teknikvetenskap

Kanslichef

Caroline Boivie-Ekstrand, cbe@kth.se, +46 8 790 75 88

Faxnummer

08-790 91 89

Programledning

Programledningen träffas regelbundet för att planera och jobba med aktuella frågor för ditt program. Det är programansvarig, studievägledare, programhandläggare och internationell koordinator som deltar.

Programansvarig (PA)

Programansvarig har det akademiska ansvaret för ditt program.

Programhandläggare

Programhandläggaren administrerar och tar fram underlag för lokala programplaner, läro- och timplaner, tillgodoräknande av kurser, ansökningar till högre årskurs, redigering av utbildningskatalog, programbeskrivningar. Ansvar för kursvalsadministration, årskurskollegium, programkollegium, programråd, länkmöten/lärarmöten, schemaremiss.

Studievägledare (SVL)

Studievägledaren erbjuder vägledning och stöd i dina studier och ansvarar för mycket av det administrativa arbetet som rör din utbildning. Från inskrivningen första året till examensansökan. Studievägledningen följer även upp dina studieresultat, deltar i mässor, programråd, programkollegium, årskurskollegium, länkmöten och kvalitetsmöten. Du kan boka tid för enskilt samtal om studierna och studiesituationen.

Internationell koordinator

Internationella koordinatorn ansvarar för utbytesstudier. Det handlar om  information, administration för utåkande respektive inkommande studenter, såsom individuella studieplaner, learning agreement, ansökningar, intervjuer, urval och antagning. Grundutbildningsansvarig (GA) och Programansvarig (PA) för ditt program har det akademiska ansvaret för tillgodoräknanden och värdering av utländska studiemeriter.

Studentexpedition vid institutionen

På studentexpeditionen vid institutionen får du hjälp med det mesta som rör din kurs. Tentor, kurskompendium, kurslitteratur, kursregistrering, omregistrering på kurs.

Farkost och flyg, hållfasthetslära, mekanik

Fysik

Matematik

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors