Studievägledare på program

Om du redan går på ett program på KTH, eller om du har mer specifika frågor kring innehåll i särskilda program/kurser eller inriktningar, kan du vända dig direkt till studievägledarna på de olika programmen. Det finns en studievägledare för varje program.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Program Studievägledare Telefon E-post
Arkitektur Helena Hedman 08-790 8560

  helena.hedman@arch.kth.se

Arkitektprovet Thomas Lejdegård 08-790 8537   thomas.lejdegard@arch.kth.se

Samhällsbyggnad åk 1-3

Maija Engberg 08-790 6641   maija.engberg@abe.kth.se

Samhällsbyggnad åk 4-5

Hanna Korhonen 08-790 8029   hanna.korhonen@abe.kth.se

Samhällsbyggnad åk 4-5

Josefin Backman 08-790 6486   josefin.backman@abe.kth.se
Fastighet & finans Sigird Norén Hakamäki 08-790 8181   sigrid.noren.hakamaki@abe.kth.se
Fastighet & finans Pia Johansson 08-790 8181 pia.johansson@abe.kth.se
Fastighetsutveckling      ''    ''    
med
fastighetsförmedling
Masterprogram  

08-790 6486

08-790 8029

  masterprogram@abe.kth.se
Byggteknik och Nina Holmsten 08-790 9718   nina.holmsten@abe.kth.se
design
Byggproduktion Helena Waldur 08-790 9717

  helena.waldur@abe.kth.se

       

Skolan för Bioteknik (BIO) och Kemikteknik  (CHE)

Program Studievägledare Telefon E-post
Teknisk kemi My Lönn 08-790 8290   mylonn@kth.se
Bioteknik      ''    ''    
Kemiteknik Sara T Neumann 08-790 6504   stn@kth.se
Tekniskt basår Sara Sabrie 08-790 6198   ssabrie@kth.se
       

Skolan för Datavetenskap och kommunikation (CSC)

Program Studievägledare Telefon E-post
Datateknik Alicja Lissenko 08-790 8176   alicjal@csc.kth.se
Medieteknik Helen Lindkvist-Katz 08-790 6033   helenlk@csc.kth.se
       

Skolan för Elektro- och systemteknik (EES)

Program Studievägledare Telefon E-post
Elektroteknik Anneli Åkesson 08-790 6380   annelia@kth.se
(civilingenjör)
       

Skolan för informations-och kommunikationsteknik (ICT)

Program Studievägledare Telefon E-post
Mikroelektronik Elisabeth Lundvall 08-790 4233   elislund@kth.se
Informationsteknik      ''    ''    
Elektronik och      ''    ''    
datorteknik
Datateknik      ''    ''    
(högskoleingenjör)

Informations- och

     ''    ''    
kommunikationsteknik
       

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Program Studievägledare Telefon E-post
Maskinteknik Tuija Venermo 08-790 9019   tuija.venermo@itm.kth.se
Design och Annelie Fredriksson 08-790 8650   annelie.fredriksson@itm.kth.se
produktframtagning
Industriell ekonomi Annika Parswald 08-790 9640   aparsw@kth.se
Materialdesign Sissi Rizko 08-790 7011

  rizko@kth.se

Energi & miljö      ''    ''    
Maskinteknik Lena Smedenborn 08-790 9525   lenasm@kth.se
(högskoleingenjör)
Teknisk basutbildning      ''    ''    
       

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Program Studievägledare Telefon E-post
Farkostteknik Karin Gorgén 08-790 6429   kgorgen@kth.se
Teknisk fysik Susanne Lilliehök 08-790 7555   suslil@kth.se
Öppen ingång Ewa Härnsten 08-790 64 42   ewahar@kth.se
Simuleringsteknik "  "    
& virtuell design
       

Skolan för teknik och hälsa (STH)

Program

Haninge

Studievägledare Telefon E-post
Teknisk basår Helen Wessman 08-790 9759   helen.wessman@sth.kth.se
Teknisk bastermin      ''    ''    
Teknik & ekonomi      ''    ''    
       
Datateknik 180hp Ulrika Claesson 08-790 9771   ulrika.claesson@sth.kth.se
Elektroteknik 180hp

Program

Flemingsberg

     
Medicinsk teknik 180 hp Helen Ågren 08-790 9544   helen.agren@sth.kth.se
Medicinsk teknik 300hp

Medical Engineering 120hp

        "    "    

Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling 60hp

        "    "    
Ergonomi och människa, teknik, organisation 60hp         "    "    

Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

Program Studievägledare Telefon E-post
Civingenjör Ewa Härnsten 08-790 7171   ewahar@kth.se
och lärare
       
Till sidans topp