Utbildningskansli

Utbildningskansliet administrerar civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik och masterprogrammen i Elkraftteknik, Elektrofysik, Nätverkssystem, Digital media technology (EIT), Systemteknik och robotik, och Trådlösa system. Vi administrerar också forskarutbildning i elektro- och systemteknik.

Till utbildningskansliet kan du vända dig med olika frågor om din utbildning; för att få olika intyg och meritförteckningar samt för all möjlig studierelaterad information. Här finns blanketter för ansökan om t ex studieuppehåll, tillgodoräknande av kurs etc.

Öppettider

Öppettider (höst- och vårtermin): Drop-in 12-14 måndag till torsdag, övriga tider efter överenskommelse.
Besöksadress: Osquldas väg 10 plan 3 (entreplan)
Postadress: Kansli EE, KTH, 100 44, Stockholm

Stängt 22-23 oktober på grund av fortbildningskurs.

Studievägledning

Hos studievägledaren kan du boka tid för ett enskilt samtal om dina studier och din studiesituation. Samtal kan handla om till exempel utbildningsval, arbetslivsfrågor, studievanor, studiesociala frågor, motivation, utbytesstudier, studieuppehåll, eller individuell studieplanering.

Studievägledningen följer upp dina studieresultat och sköter uppflyttning mellan årskurser ett till tre.

Internationell koordinator

Sköter administration kring och studievägledning för inresande utbytesstudenter samt inresande dubbeldiplomstudenter. Upprättar och underhåller avtal för studentutbyte och dubbeldiplom.

Masterstudiekoordinator

Sköter administration och studievägledning för masterstudenter.

Programhandläggare

Arbetar bland annat med utbildningsplaner och läsårsplaner, schemaläggning, nykursetablering, och kursvalsinformation.

Forskarutbildningsadministrationskoordinator

Administration av antagning till forskarstudier, uppföljning av de individuella studieplanerna på skolan en gång per år, administration kring licentiat seminarium och disputation och annat som exempelvis behörighetsprövning och examensansökan.

Studentexpeditionen

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors