Studievägledare på program

Om du redan går på ett program på KTH, eller om du har mer specifika frågor kring innehåll i särskilda program/kurser eller inriktningar, kan du vända dig direkt till studievägledarna på de olika programmen.

Det finns en studeivägledare för varje program

Program Telefonnummer Namn E-post
Arkitektur 08- 790 85 60 Helena Hedman helena.hedman@arch.kth.se
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                              

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Program Telefonnummer Namn E-post
Arkitektur 08-7908560 Helena Hedman helena.hedman@arch.kth.se
Arkitektprovsfrågor 08-7908537 Thomas Lejdegård thomas.lejdegård@arch.kth.se
       
Samhällsbyggnad 08-7906641 Maija Engberg maija.engberg@abe.kth.se
Fastighet o finans, Fastighetsutv med fastighetsförmedling 08-7908181
 
  sigrid.noren.hakamaki@abe.kth.se
Masterprogram 08-790 6486   masterprogram@abe.kth.se
  08-790 8029    
       
Byggteknik och design 08-7909718 Nina Holmsten nina.holmsten@abe.kth.se
Byggproduktion
*Byggteknik och fastighetsförmedling OBS! Ingen ny antagning efter vt 2011
08-7909717 Helena Waldur helen.waldur@abe.kth.se

Skolan för bioteknik(BIO) och Skolan för kemivetenskap (CHE)

Program Telefonnummer   E-post
Kemivetenskap 300 hp 08-7908290, 08-7906198 My Lönn mylonn@kth.se
Kemiteknik 180 hp 08-7906504   stn@kth.se
Tekniskt basår 08-7906198  

ssabrie@kth.se

       
Kansli för Kemivetenskap     svl@che.kth.se
       
Bioteknik 08-7908290, 08-7906198   mylonn@kth.se
       
Kansli för Bioteknik     svl@bio.kth.se

Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Program Telefonnummer E-post
Datateknik  08-7908176 svl-data@csc.kth.se
Medieteknik 08-7906033 svl-media@csc.kth.se
Masterprogram 08-7908495 csc-master@kth.se
     
Skolkansli 08-7908077 exp@csc.kth.se

Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

Program Telefonnummer E-post
Elektroteknik 300 hp 08-7906380 annelia@kth.se
     
Skolkansli 08-7906380  

Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Program Telefonnummer E-post
Informationsteknik, Informations- och kommunikationsteknik, Mikroelektronik, Datateknik, Elektronik och datorteknik 08-7904233 svl@ict.kth.se
     

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Program Telefonnummer E-post
KTH CAMPUS    
Materialdesign 300 hp 08-7907011

rizko@kth.se

Energi och miljö 300 hp 08-7907011

rizko@kth.se

Maskinteknik 300 hp 08-7909019 tuija.venermo@itm.kth.se
Industriell ekonomi 300 hp 08-7909640

aparsw@kth.se

Design och produktframtagning 300 hp 08-7908650 annelie.fredriksson@itm.kth.se
     
KTH SÖDERTÄLJE    
Maskinteknik 180 hp 08-7909525 svl-telge@kth.se
Tekniskt Basår/termin 08-7909525 svl-telge@kth.se
Project Management and Operational Development, master 08-7909525 svl-telge@kth.se
Produktframtagning, magister 08-7909525 svl-telge@kth.se
Tillämpad logistik, magister 08-7909525 svl-telge@kth.se
     

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Program Telefonnummer E-post
     
Farkostteknik 08-7906429 kgorgen@kth.se
Teknisk fysik 08-7907555 suslil@kth.se
Öppen ingång 08-7906415

hannae3@kth.se

Simuleringsteknik och virtuell design 08-7907579 arosan@kth.se
Skolkansli 08-7906415 svl-sci@kth.se

Skolan för teknik och hälsa (STH)

Program Telefonnummer E-post
KTH HANINGE    
Tekniskt Basår/termin, Datornätverk 90hp (mag), Teknik och ekonomi, Öppen ingång 180hp, Studenter med äldre högskoleingenjörsutbildningar 08-7909744

jank@sth.kth.se

   

Datateknik 180 hp , Elektroteknik 180 hp, Bastermin i kombination med Teknik och Ekonomi eller Medicinsk teknik 35 hp,

Architectural Lighting Design 60 hp (magister), Teknik och ekonomi, öppen ingång 180 hp
 

08-7909759 helen.wessman@sth.kth.se
     

KTH FLEMINGSBERG

   
Medicinsk teknik 300hp, Medicinsk teknik 180 hp, Medical Imaging 120 hp (master), Medicinsk informatik 180 hp,

Ergonomi och människa, teknik och organisation 60 hp (mag)
Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling 60 hp (mag)

08-7909544 helen.agren@sth.kth.se

 Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

Program Telefonnummer E-post
KTH Campus    
Civ ing/lärare, tekniklärare åk 7-9 08-7907171

ewahar@kth.se