Datorsupport på KTH för studenter

Här får du vägledning i vart du ska vända dig när du behöver hjälp med något av KTH:s datorsystem.

Använd listan nedan för att ta reda på vart du ska vända dig. Kontaktinformation samt öppettider mm. hittar du på respektive datorsupportgrupps hemsida.

Studenter från alla program gällande de centrala systemen och IT-avdelningens datorsalar.

KTH IT-Support

Drottning Kristinasv 19

Studenter från program D, F, Media samt SU-studenter vid CSC

CSC Servicecenter

Osquars Backe 2/Lindstedsv.3, plan 4

Studenter vid ICT, Campus Kista

ICT-ITService Helpdesk

Isafjordsgatan 39, entréplan

Studenter vid KTH Haninge

KTH Haninge
It-avdelningen på plan 5 rum 5063-5066

Datorsupport vid KTH Haninge

Studenter vid Campus Telge

Campus Telge
för hjälp med datafrågor, gå till receptionen.

Studenter vid KTH Flemingsberg

KTH Flemingsberg
It-avdelningen på plan 4, rakt fram efter trappan.

Datorsupport vid KTH Flemingsberg

Studenter vid Arkitekturskolan

KTH Arkitekturskolan

Frågor om KTH ProgDist

Om du har frågor om KTH Programdistribution, f.d. KTHCD, använd följande länk:

KTH ProgDist

Magisterstudenter (Master)

Magisterstudenter vänder sig till samma datorsupportgrupp som det civilingenjörsprogram eller skola det tillhör.

Övriga studenter och anställda

Om du inte tyckte att något av de övriga valen passade in rekommenderar vi att du kontaktar IT-SupportCenter, Drottning Kristinas väg 19.

KTH IT-Supports studentsidor

KTH IT-Supports sidor för anställda

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors