Matematik- och fysikprovet

På civilingenjörsutbildningarna Teknisk fysik, Elektroteknik och Farkostteknik tillsätts högst en tredjedel av platserna till höstterminen 2017 efter provurval. Detta provurval genomförs av KTH i form av ett test i matematik och fysik, det så kallade Matematik- och fysikprovet.

Provet är ett samarbete mellan KTH och Chalmers och med ett giltigt provresultat kan man konkurrera till utbildningar på både KTH och Chalmers oavsett vid vilken ort man skrivit provet. Provet gäller för civilingenjörsutbildningarna i Teknisk fysikElektroteknik och Farkostteknik  vid KTH samt för utbildningsprogrammen Elektroteknik, Teknisk fysik, Teknisk matematik, Kemiteknik med fysik eller Arkitektur och teknik vid Chalmers.

Provet genomförs lördag 13 maj 2017.

Det kommer att ges samtidigt i Göteborg (på Chalmers), i Stockholm (på KTH) och i Luleå (på LTU). Provet består av en matematikdel (3 timmar) och en fysikdel (2 timmar), vars resultat sammanräknas. Provet kommer att skrivas 9-12 (del 1) och 14-16 (del 2). Inga hjälpmedel, utom papper och penna, får användas. Papper tillhandahålls på plats.

Om du har någon funktionsnedsättning eller andra särskilda behov vid provtillfället behöver vi veta det i samband med anmälan till provet. Kontakta då info@matematik-och-fysikprovet.se​.

Observera att grundläggande och särskild behörighet måste uppfyllas för att kunna antas. Provet ger alltså inte behörighet utan är ytterligare ett sätt, förutom gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på utbildningarna.

Inför provet

För mer information om matematik- och fysikprovet, se: Information om matematik- och fysikprovet

För mer information om tillåtna hjälpmedel samt regler om vad som gäller vid provtillfället, se: Ordningsregler

Tidigare prov hittar du här

Du måste kunna uppvisa legitimation vid provtillfället.

Anmälan

En anmälningsavgift tas ut om 100 kr för att få skriva provet. Endast de som är sökande (via antagning.se) till något av utbildningsprogrammen som nämnts ovan, har anmält sig till provet och betalat anmälningsavgift får skriva provet.

Provresultatet gäller endast för samma års ansökningsomgång, och kan alltså inte sparas till kommande års antagning.

Anmälan till provet är öppen från 20 februari till och med 20 april .

Sista anmälningsdag 20 april

Anmälan samt betalning görs senast sista anmälningsdag 20 april via Chalmers hemsida, se: Anmälan till matematik- och fysikprovet

Efter provet

Matematik- och fysikprovet rättas, och resultaten från matematik- och fysikdelarna sammanräknas. Maximal poäng på matematikdelen är 45 poäng och på fysikdelen 30 poäng, det vill säga totalt kan man erhålla max 75 poäng. För att provresultatet skall räknas som meritvärde vid antagning krävs minst 30 poäng sammanlagt. De som har uppnått godkänt resultat, det vill säga minst 30 poäng, på provet hamnar i en särskild kvotgrupp i vilken rangordning görs efter provresultat. Från denna kvotgrupp tillsätts upp till 1/3 av platserna på utbildningsprogrammen.

Observera att du som väljer att göra provet står kvar som sökande på t.ex. gymnasiebetyg och/eller högskoleprov, och att dina chanser alltså inte försämras av att du skriver provet. Det är inte heller ett måste att skriva provet för att kunna söka till utbildningsprogrammen. Den vanliga antagningen via t.ex. gymnasiebetyg och högskoleprov finns kvar.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp