Doktorsprogram inom utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå vid KTH bedrivs inom doktorsprogram. Programmen innebär en sammanhållen utbildningsstruktur där ett program kan innehålla ett eller flera forskarutbildningsämnen.

Syftet med KTH:s utbildning på forskarnivå är att förse samhället med kvalificerade forskare som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Målet med utbildningen är att doktoranderna ska bli självständiga, utmärkta forskare. Utbildningen sker vid KTH:s skolor. Kontakta skolorna för mer information.

KTH:s doktorsprogram

KTH:s doktorsprogram

Kurser på forskarnivå

Kurser på forskarnivå vid KTH

För att uppmuntra och utöka samarbete mellan Stockholmsregionens lärosäten och för att kunna erbjuda doktoranderna ett brett kursutbud har rektorerna vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet enats om att länkar ska finnas mellan lärosätenas kursdatabaser.

De interna regler för ansökan och antagning till kurserna som finns vid respektive universitet gäller för alla intresserade doktorander.

Kurser på forskarnivå vid Karolinska Institutet

Kurser på forskarnivå vid Stockholms universitet

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors
Till sidans topp