Lärarutbildningar på KTH

KTH:s lärutbildningar ger dig de allra bästa förutsättningarna att bli en inspirerande pedagog och kommunikatör i både skolan och näringslivet. Genom att kombinera gedigna ämneskunskaper i matematik, kemi och fysik med ingenjörsmässig problemlösning får du en helt unik, och mycket efterfrågad kompetens som sträcker sig långt utanför klassrummet.

Se kända och framgångsrika personer som hyllar och tackar sina lärare i Skolverkets kampanj.

Studenter som brinner för läraryrket

Civilingenjör och lärare ger dig dubbla examina och passar dig som vill hålla alla dörrar öppna inför din framtida karriär. Du blir både gymnasielärare och civilingenjör. Utbildningen är fem år och omfattar 300 högskolepoäng.

Ämneslärarprogrammet teknik, matte och kemi eller fysik åk 7-9 är utformat för att utbilda framtidens tekniklärare. Det passar dig som vill ha en gedigen lärarutbildning och samtidigt få verktygen att inspirera ungdomar, förnya undervisningen och leda integrering och tillämpning av teknik i hela skolan. Den leder till dubbla examina, dels som ämneslärare och dels som teknologie kandidat. Utbildningen är 4,5 år och omfattar 270 högskolepoäng.

Utbildningens upplägg

Båda lärarutbildningarna kombinerar teoretisk undervisning med praktik på skolor och andra undervisningsmiljöer. Under den teoretiska delen kommer du att läsa både tekniska, ämnesdidaktiska och samhällsvetenskapliga ämnen och du kommer reflektera mycket över både hur du själv lär dig och hur du får andra att lära.

Karriärmöjligheter

Efter examen kan du se fram emot en spännande arbetsmarknad med goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. Just nu görs stora satsningar i Sverige på läraryrket inom teknik och naturvetenskap och det finns en enorm efterfrågan på analytiska lärare med hög teknisk ämneskompetens. Samtidigt har näringslivet insett värdet av tekniskt skolade kommunikatörer och pedagoger för problemlösning och kunskapsöverföring, vilket gör dig efterfrågad i hela samhället.