Civilingenjör på KTH

Utbildningen till civilingenjör förbereder studenterna på att lösa tekniska problem inom strikta ekonomiska och tidsmässiga ramar och ger en solid grund att stå på. Samhällsbyggnad, Maskinteknik, Elektroteknik, Teknisk fysik, Datateknik, Bioteknik och Industriell ekonomi. Det är några av de valmöjligheter som finns om du väljer civilingenjörsprogrammen.

Runt 40 procent av alla civilingenjörer arbetar inom industri- och byggverksamhet, 30 procent inom datakonsultverksamhet och teknisk konsultverksamhet. Civilingenjörer arbetar ofta som exempelvis dataspecialister, tekniker eller inom marknadsföring och försäljning.

Eftersom många branscher har behov av expansion verkar det troligt att civilingenjörer med inriktning exempelvis mot samhällsbyggnad, maskin, fordon och industriell ekonomi kommer att efterfrågas ännu mer i framtiden. Oavsett inriktning förväntas dock arbetsmarknaden vara god.

Den svenska civilingenjörsutbildningen står sig väl i internationella jämförelser och civilingenjörer med examen från Sverige är mycket uppskattade utomlands.

Utbildningens upplägg

Det tar fem år att bli civilingenjör och civilingenjörsexamen är en examen på avancerad nivå. Inför årskurs 4 och 5 på civilingenjörsutbildningarna väljer du ett masterprogram. De flesta masterprogram ges på engelska. På KTH:s samtliga* civilingenjörsprogram ges möjlighet att ta ut en teknologie kandidatexamen om 180 hp efter tre år. Oavsett om du tar ut en kandidatexamen eller ej, kan du välja att fortsätta dina civilingenjörsstudier fram till civilingenjörsexamen 300 hp. En kandidatexamen ger möjligheten att studera vidare på en magister- eller masterutbildning, i Sverige eller utomlands.

Utbildningen till civilingenjör är uppbyggd så att man läser kurser och ofta läser du flera kurser parallellt. Matematiken är basen under det första året, men vanligen läser du minst en profilkurs för programmet även i årskurs 1. Undervisningen är på heltid och sker dagtid, men sena pass kan förekomma. Mängden schemabunden undervisning är stor på KTH och skiljer sig t.ex. avsevärt från vissa andra universitetsutbildningar. Program och årskurser hålls också samman så att du under dina tre första år har samma grupp av studiekamrater.

Din utbildning avslutas med ett examensarbete. Man skulle kunna säga att examensarbetet fungerar som ett kvitto på din civilingenjörsutbildning. Här är det meningen att du ska utnyttja alla kunskaper du skaffat dig under din tid på KTH. Examensarbetet kan utföras på KTH, på ett företag eller utomlands. Välj ditt examensarbete med omsorg – det kan du ha stor nytta av när du söker ditt första jobb!

Behörighet

För att komma in på ett civilingenjörsprogram måste du ha grundläggande och särskild behörighet.

Mer om behörighet

Kan man byta mellan program?

Ja, du har möjlighet att efter ett läsår söka till ett annat program på KTH, förutsatt att du har behörighet för antagning till senare del av program. Om det finns lediga platser görs en bedömning av de studieresultat du har uppnått på högskolan, och du konkurrerar sedan med andra som har sökt.

 * Exklusive programmet Civilingenjör och lärare. Programmet Civilingenjör och lärare leder till en civilingenjörsexamen och en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, båda på avancerad nivå. Men observera att den inte har någon utgång efter tre år mot en kandidatexamen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors