Civilingenjör Datateknik 300 hp

Datateknikprogrammet på KTH är en av Skandinaviens mest välrenommerade tekniska utbildningar och bland de främsta datateknikutbildningarna i världen. Efter examen har du breda karriärmöjligheter inom alla de branscher där datasystem är viktiga för verksamheten. Det kan handla om allt från kultur, finans, handel eller vård till mer traditionella tekniska områden inom industrin. Arbetsuppgifterna handlar ofta om design och utveckling av produkter, men det är också möjligt att ägna sig åt undervis­ning eller konsultverksamhet.

Anmälan stängd

Öppnar igen 16 mars 2015

Om utbildningen

Särskild behörighet:
Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser

Mer om behörighet
Anmälningskod: KTH-32102
Antal platser HT-14: 160 st
Antagningspoäng HT-12:
BI 20.30, BII 20.02, HP 1.60
Examen: Civilingenjör
Campus: KTH Campus
Studieort: Stockholm
Kontakt: svl-data@kth.se

Fråga Marie om Datateknik och KTH.

Jobbet och framtiden

Du som siktar på att bli civilingenjör i Datateknik har spännande karriärmöjligheter inom ett stort antal branscher eftersom de flesta funktioner i samhället är beroende av datorer och datasystem. Du kan exempelvis jobba internationellt, i en ledande ställning med produkt-utveckling eller som IT-ansvarig på ett företag eller en myndighet. Du kan bli tekniskkonsult på ett företag som hjäl­per andra organisationer att utveckla datasystem eller jobba med undervisning och forskning.

Utbildningen

KTH bedriver världsledande forskning inom data­ teknik, och som student får du tidigt ta del av den forskningen. Datalogi och matematik är utbild­ningens huvudämnen. Du börjar på grundnivå och fördjupar gradvis dina kunskaper. Parallellt med detta läser du kompletterande ämnen som organisationsvetenskap, kommunikation och hållbar utveckling. I slutet av år tre gör du ett kandidatexamensarbete. Fjärde och femte året följer du det masterprogram du har valt och avslutar med ett större examensarbete.

Du börjar tidigt med systematisk problemlösning och får alltmer avancerad träning i detta för varje årskurs. De insikter du får i de olika kurserna knyts ihop av en programsammanfattande kurs som löper genom de tre första åren.

Datateknik erbjuder språkmöjligheter. Läs mer om språkmöjligheter på KTH

Kursöversikt

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors