Civilingenjör Elektroteknik 300 hp

Mobiltelefoni, internet, datorer, induktions­spisar, virusvarnare, liksom vindkraftverk, miljöbussar, elbilar och tåg. Elektroingenjören står bakom det mesta av den infrastruktur som samhället bygger på. Civilingenjörs­programmet i Elektroteknik ger dig därför en bra grund för att vara med och utveckla morgon-dagens hållbara samhälle. Efter examen har du karriärmöjligheter över hela världen och en av de högsta ingångslönerna bland ingenjörer.

Om utbildningen

Särskild behörighet:
Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Anmälningskod: KTH 32104
Antal platser HT-14: 65 st
Antagningspoäng HT-13:
BI: 19.00, BII: 18.86, HP: 1.30, MAFY:30
Examen: Civilingenjör
Campus: KTH Campus
Studieort: Stockholm
Kontakt: annelia@kth.se

Jobbet och framtiden

Elektrotekniska system är en viktig del av den infra­ struktur som vårt samhälle och dess individer för­ litar sig på. Ett hållbart ekologiskt samhälle är bero­ ende av att minska den totala energiförbrukningen, producera miljövänlig el, transportera klimatsmart och kommunicera ökande datavolymer på ett ener­ gisnålt sätt. Samhället ställer också krav på att de kommunikativa möjligheterna genom olika typer av nätverk fungerar, både i krissituationer och i det vardagliga livet. Elektroingenjörer är därför en nyckelkompetens för att utveckla dessa och många andra områden.

Ditt jobb kan efter examen handla om att utveckla hela eller delar av inbyggda system, som finns i allt från mobiltelefoner till lastbilar. Under studietiden ges tillfällen till näringslivskon­ takt och studiebesök. Som nyexaminerad elektro­ingenjör jobbar du ofta som utvecklings­ eller systemingenjör, vid ett elkrafts­, elektronik­, tillverknings­ eller tjänsteföretag. Efter några år kan du arbeta som projektledare, teknisk konsult, gruppchef eller forskare.

Utbildningen

Du behöver inte ha läst elektronik på gymnasiet för att bli elektroingenjör. Vi tar dig genom grunderna. Däremot behöver du ha ett genuint intresse för matematik och fysik. Som elektroingenjör möter man komplexa och utmanande frågeställ­ningar och då krävs förmågan att sätta upp modeller med hjälp av matematik, elektroteknik och fysik för att kunna analysera helheten. Sedan måste man kunna skapa användbara lösningar på de problem man identifierat.

I början av utbildningen varvas kurser som ger en grundläggande förståelse med projektkurser där man designar och bygger det man lärt sig i teorin. Under de första åren läser du dessutom en tematiserad kurs där aktuella ämnen såsom energiförbrukning i världen och kärnkraft kontra fusion diskuteras. Denna kurs fördjupas genom en gruppövning där studenterna får coachning i karriärval och kunskapsutveckling. Efter de inledande åren har du en bra bas och kan välja bland många av de olika mastersprogram som finns i KTH:s utbud. Du har också goda möj­ligheter till internationella studier. Programmet har exempelvis egna utbytesavtal med andra framstå­ ende skolor som Stanford University i USA, impe­rial College i Storbritannien, École Polytechnique i Frankrike och Peking University i Kina.

Kursöversikt

Matematik- och fysikprovet

Sökande till detta program får skriva Matematik­- och fysikprovet. Det är ett sätt att, utöver gymnasiebetyg och högskoleprov, konkurrera om plat­serna på civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik, Farkostteknik och Elektroteknik samt kan­didatprogrammet Simuleringsteknik och virtuell design. Alla som söker till ett av programmen får göra provet. Ett dåligt resultat på provet försämrar inte dina chanser att bli antagen via andra meriter (betyg eller högskoleprov).

Mer information får du på www.matematik-och-fysikprovet.se

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!