Byggteknik och design, högskoleingenjör 180 hp

Byggteknik och design ger dig ett helhetsperspektiv på byggprocessen och det arbetsliv som utbildningen förbereder för, där ingenjörer och arkitekter arbetar tillsammans. Utbildningen har en direkt koppling till näringslivet, vilket ger dig goda karriärmöjligheter efter examen. Du kan exempelvis jobba som produktionschef inom husanläggning och installation, projektör, konstruktör, inköpare, installationssamordnare, teknisk fastighetsutvecklare, projektledare och kvalitetsansvarig.

Examen: Högskoleingenjör
Ämnesområde: Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Möjlighet till utlandsstudier: Ja
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Plats: KTH Haninge, Stockholm

Särskild behörighet:
Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Antagningspoäng HT-14:
BI: 16.40, BIEX: 15.73, BII: 16.77, HP: 1.00

Ansökan öppnar: 16 mars
Ansökan stänger: 15 april
Öppet hus på KTH: 22-23 mars
Antagningsbesked 1: Mitten av juli
Sista svarsdag: Slutet av juli
Antagningbesked 2: Början av augusti
Obligatoriskt upprop: Mitten av augusti
Programstart: Slutet av augusti

Utbildningen

Utbildningen ger dig en helhetssyn på byggprocessen och har en direkt koppling till näringslivet. I varje årskurs genomförs ett flertal ämneskopplade projektuppgifter eller studiebesök på byggarbetsplatser, projektkontor, byggindustrier och befintliga bebyggda miljöer. Möjligheten att välja kurser är omfattande och kan ske i flera steg. Under det tredje året har du möjlighet att profilera din utbildning mot olika områden genom att välja inriktningar med färdiga kurskombinationer.

Våra inriktningar är:

  • Husbyggnad, projektering och konstruktion
  • Produktion/byggekonomi och organisation
  • Anläggning
  • Fastighetsutveckling och installationssamordning
  • Arkitektur för byggingenjörer

Så här är utbildningen uppbyggd

Jobbet och framtiden

Byggteknik och design förbereder dig för ett jobb med planering, projektering och produktion inom husbyggnad och anläggning, men också för teknisk/ekonomisk förvaltning av byggnader och anläggningar. Du kan exempelvis jobba som produktionschef, arbetsledare, projektör, konstruktör, inköpare, förvaltare, projektledare, cad-samordnare, kvalitetsansvarig eller kalkylingenjör. Efter utbildningen kan du tekniken att projektera och bygga hus, mindre vägar och broar som håller konstruktions- och miljömässigt. Du vet var det är lämpligast att bygga och vilka material som bör användas. Du har även en helhetssyn på byggandets olika faser och en förståelse för både ingenjörens och arkitektens arbete.

Fråga en student

Hej, jag heter Hager och studerar Byggteknik och design. Fråga mig gärna om programmet och KTH.

* Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp