Byggteknik och design, högskoleingenjör 180 hp

Byggteknik och design ger dig ett helhetsperspektiv på byggandet av hus och infrastruktur i samhället. I samhällsbyggnadssektorn jobbar byggingenjörer i team inom projektering, konstruktion, produktion och förvaltning/utveckling. Detta är en viktig del av byggprocessen. Det är vanligt att byggingenjörer och arkitekter tillsammans jobbar med dessa frågor. Utbildningen har en direkt koppling till näringslivet, vilket ger dig goda karriärmöjligheter efter examen. Arbetsmarknaden kommer under lång tid framöver att gå på högvarv.

Examen: Högskoleingenjör
Ämnesområde: Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Möjlighet till utlandsstudier: Ja, läs mer
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm

Särskild behörighet:
Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Antagningspoäng HT-16:
BF: 4.00, BI: 17.09, BIEX: 16.55, BII: 17.33, HP: 1.10, T10: 155, T20: 70

Ansökan öppnar: 15 mars
Ansökan stänger: 18 april
Öppet hus på KTH: 26-27 mars
Antagningsbesked 1: 13 juli
Sista svarsdag: 28 juli
Antagningbesked 2: 3 augusti
Obligatoriskt upprop: mitten av augusti
Programstart: slutet av augusti

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl-bygg@abe.kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Byggteknik och design 180 hp

Utbildningen ger dig en bred bas inom byggteknik och byggproduktion med ekonomisk och juridisk koppling. Du kommer i varje årskurs att göra flera praktiska projektuppgifter och studiebesök på byggarbetsplatser, projektkontor, byggindustrier och i redan bebyggda miljöer. Under det tredje året specialiserar du dig inom olika områden genom att välja inriktningar med färdiga kurskombinationer.

Efter avslutad utbildning kan du tekniken att projektera och bygga hus, mindre vägar och broar som håller konstruktions- och miljömässigt. Du vet var det är lämpligast att bygga och vilka material som bör användas. Du har även en helhetssyn på byggandets olika faser och en förståelse för både ingenjörens och arkitektens arbete.

Inriktningar:

  • Husbyggnad, projektering och konstruktion
  • Produktion/byggekonomi och organisation
  • Anläggning
  • Fastighetsutveckling och installationssamordning
  • Arkitektur för byggingenjörer

Kurser

Jobbet och framtiden

Framtidens arbetsmarknad ter sig mycket ljus med nyproduktion av bostäder, renovering av befintliga byggnader och en stor utbyggnad av infrastrukturen i samhället, såsom vägar, järnvägar, energiförsörjning och vatten och avlopp. Dessutom förväntas stora pensionsavgångar inom byggsektorn.

Ingenjörer med kompetens inom teknisk/ekonomisk fastighetsförvaltning/utveckling saknas redan idag, eftersom yrkesrollen är relativt ny. Framtidsutsikterna inom detta yrke är därför goda. Du kan efter avslutad utbildning exempelvis jobba som produktionschef, arbetsledare, projektör, konstruktör, inköpare, förvaltare, projektledare, CAD-samordnare, kvalitetsansvarig eller kalkylingenjör.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Wanda Francis, KTH-student

– KTH i sig är en utmaning men en rolig sådan där man lära känna vänner för livet. Tänk positivt så kommer allt förr eller senare bli jättebra!

Fråga en student

* Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp