Högskoleingenjör Byggteknik och design 180 hp

Byggteknik och design ger dig ett helhetsperspektiv på byggprocessen och det arbetsliv som utbildningen förbereder för, där ingenjörer och arkitekter arbetar tillsammans. Utbildningen har en direkt koppling till näringslivet, vilket ger dig goda karriärmöjligheter efter examen. Du kan exempelvis jobba som produktionschef inom husanläggning och installation, projektör, konstruktör, inköpare, installationssamordnare, teknisk fastighetsutvecklare, projektledare och kvalitetsansvarig.

Anmälan stängd

Öppnar igen 16 mars 2015

Om utbildningen

Särskild behörighet:
Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Anmälningskod: KTH 32420
Antal platser HT-14: 150 st
Antagningspoäng HT-13:
BI: 16.40, BII: 17.00, HP: 0.95
Examen: Högskoleingenjör
Campus: KTH Haninge
Studieort: Haninge
Kontakt: svl-bygg@abe.kth.se

Fråga Hager om Byggteknik och design och KTH.

Jobbet och framtiden

Byggteknik och design förbereder dig för ett jobb med planering, projektering och produktion inom husbyggnad och anläggning, men också för teknisk/ekonomisk förvaltning av byggnader och anläggningar. Du kan exempelvis jobba som produktionschef, arbetsledare, projektör, konstruktör, inköpare, förvaltare, projektledare, cad-samordnare, kvalitetsansvarig eller kalkylingenjör. Efter utbildningen kan du tekniken att projektera och bygga hus, mindre vägar och broar som håller konstruktions- och miljömässigt. Du vet var det är lämpligast att bygga och vilka material som bör användas. Du har även en helhetssyn på byggandets olika faser och en förståelse för både ingenjörens och arkitektens arbete..

Utbildningen

Utbildningen ger dig en helhetssyn på byggprocessen och har en direkt koppling till näringslivet. I varje årskurs genomförs ett flertal ämneskopplade projektuppgifter eller studiebesök på byggarbetsplatser, projektkontor, byggindustrier och befintliga bebyggda miljöer. Möjligheten att välja kurser är omfattande och kan ske i flera steg. Under det tredje året har du möjlighet att profilera din utbildning mot olika områden genom att välja inriktningar med färdiga kurskombinationer.

Våra inriktningar är:

  • Husbyggnad, projektering och konstruktion
  • Produktion/byggekonomi och organisation
  • Anläggning
  • Fastighetsutveckling och installationssamordning
  • Arkitektur för byggingenjörer

Kursöversikt

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors
Till sidans topp