Datateknik, högskoleingenjör 180 hp

Datateknik (180hp) är ett treårigt ingenjörsprogram inom tillämpad informationsteknologi. Programmet ger dig en bred kompetens inom programutveckling och nätverk. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba med program- och systemutveckling, med nätverk och datorsystem, informationssäkerhet, smarta telefoner, Internet of things eller utveckling av kommunikationstjänster. Du har även goda karriärmöjligheter utanför den traditionella IT-branschen.

Datateknik 180 hp

Examen: Högskoleingenjör
Ämnesområde: IT och Datateknik
Möjlighet till utlandsstudier: Ja
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Plats: KTH Flemingsberg, Stockholm

Särskild behörighet:
Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Antagningspoäng HT-16:
BI: 16.07, BIEX: 15.83, BII: 15.35, HP: 1.10, T10: 150

Ansökan öppnar: 15 mars
Ansökan stänger: 16 april
Öppet hus på KTH: 26-27 mars
Antagningsbesked 1: 13 juli
Sista svarsdag: 28 juli
Antagningbesked 2: 3 augusti
Obligatoriskt upprop: mitten av augusti
Programstart: slutet av augusti

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl@sth.kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Utbildningen

Utbildningen har tonvikt på tillämpad informationsteknologi med laborationer, projekt och självständiga uppgifter. Du blir en ingenjör med förmåga att använda och utveckla avancerad teknik, både självständigt och i grupp, något som du tränar särskilt genom projektkurser och ofta i samarbete med näringslivet. Utbildningen ger dig även en bred teknisk bas med stora möjligheter till specialisering. Det tredje året kan du välja kurser inom olika tillämpningsområden och har även möjlighet till komplettering för fortsatta studier på masternivå. Utbildningen avslutas med ett examensarbete oftast hos, eller på uppdrag av, ett företag.

Kurser

The Future Needs Giants

Lyssna på spännande föreläsare från arbetslivet och deras syn på möjligheterna med KTH:s IT-, data- och elektroteknikutbildningar.

Fördelen är att jag valt en bransch som hela tiden förändras, så jag har inget annat val än att lära mig nytt hela tiden.

Jobbet och framtiden

Som ingenjör inom Datateknik har du karriärmöjligheter inom många områden. Du kan exempelvis jobba med program- och systemutveckling, internettjänster, datornätverk och utveckling av kommunikationstjänster, nätverks- och informationssäkerhet, operativsystem och medicinsk IT. Du kan också arbeta med tekniknära tillämpningar som inbyggda system, realtidsoperativsystem, smarta telefoner, Internet of things och trådlösa sensorer.

Din framtida arbetsplats kan vara rena IT- eller nätverksföretag, i andra branscher med IT-infrastruktur, som till exempel banker och vården, eller som konsult. Det konstanta behovet av ny teknik gör också att många studenter startar egna företag för att utveckla egna innovationer.

* Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp