Datateknik, högskoleingenjör 180 hp

Datateknik är ett treårigt ingenjörsprogram inom tillämpad informationsteknologi. Programmet ger dig en bred kompetens inom programutveckling och nätverk. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba med program- och systemutveckling, med nätverk och datorsystem, informationssäkerhet, smarta telefoner, intelligenta produkter eller utveckling av kommunikationstjänster. Du har även goda karriärmöjligheter utanför den traditionella IT-branschen.

Examen: Högskoleingenjör
Ämnesområde: IT och Datateknik
Möjlighet till utlandsstudier: Ja
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Plats: KTH Haninge, Stockholm

Särskild behörighet:
Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Antagningspoäng HT-14:
BI: 15.70, BIEX: 14.84, BII: 15.20, HP: 1.05

Ansökan öppnar: 16 mars
Ansökan stänger: 15 april
Öppet hus på KTH: 22-23 mars
Antagningsbesked 1: Mitten av juli
Sista svarsdag: Slutet av juli
Antagningbesked 2: Början av augusti
Obligatoriskt upprop: Mitten av augusti
Programstart: Slutet av augusti

Utbildningen

Utbildningen har tonvikt på tillämpad informationsteknologi med laborationer, projekt och självständiga uppgifter. Du blir en ingenjör med förmåga att använda och utveckla avancerad teknik, både självständigt och i grupp, något som du tränar särskilt genom de projektkurser som ingår i samtliga årskurser. Utbildningen ger dig även en bred teknisk bas med stora möjligheter till specialisering. Det tredje året kan du välja kurser inom olika tillämpningsområden och har även möjlighet till komplettering för fortsatta studier på masternivå.

Så här är utbildningen uppbyggd

Student berättar

Johan berättar varför han valde att läsa högskoleingenjörsprogrammet Datateknik 180 hp på KTH.

Jobbet och framtiden

Som ingenjör i Datateknik har du karriärmöjligheter inom många områden. Du kan exempelvis jobba med program- och systemutveckling, internettjänster, datornätverk, nätverkssäkerhet, inbyggda system, operativsystem och realtidssystem och medicinsk it. Du kan jobba som konsult, med nätverk och datorsystem, nätverks- och informationssäkerhet, mobil kommunikation eller med utveckling av kommunikationstjänster. Du kan också arbeta med tekniknära tillämpningar som realtidsoperativsystem, smarta telefoner, intelligenta produkter och trådlösa sensorer. Med kompetens inom IT, datakommunikation och nätverk efterfrågas du även utanför den traditionella IT-branschen.

Fråga en student

Hej, jag heter Melisa och studerar högskoleingejörspogrammet Datateknik. Fråga mig gärna om programmet och KTH.

* Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp