Högskoleingenjör Datateknik 180 hp

Datateknik är ett treårigt ingenjörsprogram inom tillämpad informationsteknologi. Programmet ger dig en bred kompetens inom programutveckling och nätverk. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba med program- och systemutveckling, med nätverk och datorsystem, informationssäkerhet, smarta telefoner, intelligenta produkter eller utveckling av kommunikationstjänster. Du har även goda karriärmöjligheter utanför den traditionella IT-branschen.

Anmälan stängd

Öppnar igen 16 mars 2015

Om utbildningen

Särskild behörighet:
Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Anmälningskod: KTH 32422
Antal platser HT-14: 60 st
Antagningspoäng HT-13:
BI: 15.70, BII: 15.33, HP: 0.90
Examen: Högskoleingenjör
Campus: KTH Haninge
Studieort: Haninge
Kontakt: svl@sth.kth.se

Fråga Melisa om Datateknik och KTH.

Jobbet och framtiden

Som ingenjör i Datateknik har du karriärmöjligheter inom många områden. Du kan exempelvis jobba med program- och systemutveckling, internettjänster, datornätverk, nätverkssäkerhet, inbyggda system, operativsystem och realtidssystem och medicinsk it. Du kan jobba som konsult, med nätverk och datorsystem, nätverks- och informationssäkerhet, mobil kommunikation eller med utveckling av kommunikationstjänster. Du kan också arbeta med tekniknära tillämpningar som realtidsoperativsystem, smarta telefoner, intelligenta produkter och trådlösa sensorer. Med kompetens inom IT, datakommunikation och nätverk efterfrågas du även utanför den traditionella IT-branschen.

Utbildningen

Utbildningen har tonvikt på tillämpad informationsteknologi med laborationer, projekt och självständiga uppgifter. Du blir en ingenjör med förmåga att använda och utveckla avancerad teknik, både självständigt och i grupp, något som du tränar särskilt genom de projektkurser som ingår i samtliga årskurser. Utbildningen ger dig även en bred teknisk bas med stora möjligheter till specialisering. Det tredje året kan du välja kurser inom olika tillämpningsområden och har även möjlighet till komplettering för fortsatta studier på masternivå.

Kursöversikt

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors
Till sidans topp