Datateknik, högskoleingenjör 180 hp

Datateknik är ett treårigt ingenjörsprogram inom tillämpad informationsteknologi. Programmet ger dig en bred kompetens inom programutveckling och nätverk. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba med program- och systemutveckling, med nätverk och datorsystem, informationssäkerhet, smarta telefoner, internet of things eller utveckling av kommunikationstjänster. Du har även goda karriärmöjligheter utanför den traditionella IT-branschen.

Examen: Högskoleingenjör
Ämnesområde: IT och Datateknik
Möjlighet till utlandsstudier: Ja
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Plats: KTH Flemingsberg, Stockholm

Anmäl dig till att följa en KTH-student under en dag

Särskild behörighet:
Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Antagningspoäng HT-14:
BI: 16.60, BIEX: 15.68, BII: 14.93, HP: 1.10

Ansökan öppnar: 15 mars
Ansökan stänger: 15 april
Öppet hus på KTH: 3-4 april
Antagningsbesked 1: Mitten av juli
Sista svarsdag: Slutet av juli
Antagningbesked 2: Början av augusti
Obligatoriskt upprop: Mitten av augusti
Programstart: Slutet av augusti

Utbildningen

Utbildningen har tonvikt på tillämpad informationsteknologi med laborationer, projekt och självständiga uppgifter. Du blir en ingenjör med förmåga att använda och utveckla avancerad teknik, både självständigt och i grupp, något som du tränar särskilt genom projektkurser och ofta i samarbete med näringslivet. Utbildningen ger dig även en bred teknisk bas med stora möjligheter till specialisering.

Det tredje året kan du välja kurser inom olika tillämpningsområden och har även möjlighet till komplettering för fortsatta studier på masternivå. Utbildningen avslutas med ett examensarbete oftast hos, eller på uppdrag av, ett företag.

Så här är utbildningen uppbyggd

Student berättar

Johan berättar varför han valde att läsa högskoleingenjörsprogrammet Datateknik 180 hp på KTH.

Jobbet och framtiden

Som ingenjör i Datateknik har du karriärmöjligheter inom många områden. Du kan exempelvis jobba med program- och systemutveckling, internettjänster, datornätverk och utveckling av kommunikationstjänster, nätverks- och informationssäkerhet, operativsystem och medicinsk IT. Du kan också arbeta med tekniknära tillämpningar som inbyggda system, realtidsoperativsystem, smarta telefoner, Internet of things och trådlösa sensorer.

Din framtida arbetsplats kan vara rena IT- eller nätverksföretag, i andra branscher med IT-infrastruktur, som till exempel banker och vården, eller som konsult. Det konstanta behovet av ny teknik gör också att många studenter startar egna företag för att utveckla egna innovationer.

Fråga en student

Hej, jag heter Melisa. Fråga mig gärna om programmet och KTH.

* Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp