Högskoleingenjör på KTH

Det råder brist på högskoleingenjörer och det finns ett växande behov av personer med den här utbildningen i samhället. Utbildningen på KTH fokuserar på att använda och utveckla den teknik du kommer att möta i arbetslivet. Generellt arbetar högskoleingenjörer med att använda eller vidareutveckla modern och befintlig teknik.

Avteckningen av Spiros av Hans Majestät Konungen

Vad gör man?

Så några exempel på tekniska innovationer, utvecklade av studenter på KTH

Högskoleingenjörer behövs överallt i samhället. Områden som byggteknik, datateknik, elektroteknik, kemiteknik och maskinteknik är bara några av de valmöjligheter du har efter avlagd examen. Men det är inte bara inom traditionellt tekniska branscher som vi i dag återfinner högskoleingenjörer – många finns nu även inom exempelvis design, vård, miljö, livsmedel och medicin. Som högskoleingenjör har du stora möjligheter att välja arbetsfält, men också att byta verksamhet om du skulle vilja det längre fram.

Utbildningens upplägg

Det tar tre år att bli högskoleingenjör och det är en examen på grundnivå. Med en högskoleingenjörsexamen har du flera möjligheter till fortsatta studier. Du kan t ex välja att studera vidare på en magister- eller masterutbildning. På KTH finns ett stort utbud av magister/masterutbildningar. Utbildningstiden kan variera mellan 1 och 2 år, dvs 60-120 hp. Dessa ges på engelska och är därmed öppna för utländska studenter. Detta ger möjlighet till spännande internationella kontakter. Du kan också i vissa fall välja att söka vidare till senare del av ett civilingenjörsprogram inom samma eller närliggande teknikområde, kontakta studievägledare för besked. Dessa studier omfattar i de flesta fall 120-150 hp (2-2,5 års studier).

Utbildningen till högskoleingenjör är uppbyggd så att man läser kurser och ofta läser du flera kurser parallellt. Undervisningen är på heltid och sker dagtid, men sena pass kan förekomma. Mängden schemabunden undervisning är stor på KTH och skiljer sig t.ex. avsevärt från vissa andra universitetsutbildningar.

Du avslutar din utbildning med ett examensarbete på 15 hp. Du kan göra ex-jobbet tillsammans med en studiekamrat eller på egen hand. Syftet är att du ska få möjlighet att använda och visa upp alla de kunskaper och färdigheter som du förvärvat under utbildningen. Examensarbetet kan utföras på KTH, på ett företag eller utomlands. Välj ditt examensarbete med omsorg – det kan du ha stor nytta av när du söker ditt första jobb!

Behörighet

För att komma in på ett högskoleingenjörsprogram måste du ha grundläggande och särskild behörighet. Information om detta hittar du under ansökan och behörighet.

Kan man byta mellan program?

Ja, du har möjlighet att efter ett läsår söka till ett annat program på KTH, förutsatt att du har behörighet för antagning till senare del av program. Om det finns lediga platser görs en bedömning av de studieresultat du har uppnått på högskolan, och du konkurrerar sedan med andra som har sökt.

Kan man byta mellan högskoleingenjör och civilingenjör?

Ja, med en högskoleingenjörsexamen kan du läsa vidare till civilingenjör inom ett närliggande ämnesområde, förutsatt att du har behörighet för antagning till senare del av program. Det tar ca 2-2,5 år. På en del högskoleingenjörsprogram finns möjlighet att i årskurs 3 läsa övergångskurser för fortsatta studier på vissa civilingenjörsprogram.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors