Högskoleingenjör Medicinsk teknik 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet Medicinsk teknik kombinerar medicinska och medicintekniska kurser med teknikkurser, vilket skapar många karriärmöjligheter. Efter avslutad utbildning kan du jobba på en medicinteknisk avdelning på ett sjukhus – med utbildning, inköp, utveckling och underhåll, eller på ett företag som producerar och utvecklar apparatur till vården.

Anmälan stängd

Detta program har tidigare haft antagning VT, men övergår fr o m nästa läsår till antagning HT. Ansökan öppnar 16 mars 2015.

Om utbildningen

Särskild behörighet:
Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.*
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Anmälningskod: KTH 32001
Antagningspoäng VT 13:
BI: 14.90,  BII: 15.60,  HP: 0.50
Antal platser VT 14: 45 st
Examen: Högskoleingenjör
Campus: KTH Flemingsberg, KTH Haninge
Studieort: Flemingsberg, Haninge
Kontakt: svl@sth.kth.se

Utbildningsplan

Jobbet och framtiden

Som ingenjör inom Medicinsk teknik har du goda karriärmöjligheter inom ett växande framtidsområde. Med kunskaper och idéer om hur vi kan förbättra och utveckla tekniken inom vården är du en viktig förutsättning för de medmänniskor som har behov av förbättringar inom vården.

Du kan exempelvis jobba som produktspecialist, projektledare eller produktutvecklare. Du kan också jobba på en medicinteknisk avdelning på ett sjukhus eller på ett företag som är specialiserat på apparatur till vården.

Utbildningen

Programmet ger dig en unik möjlighet att läsa teknikämnen samtidigt som du får en orientering inom det medicinska området. Utbildningen genomförs i nära samarbete med Karolinska Institutet och ditt huvudcampus kommer att vara kth Flemingsberg, där du läser alla medicinska och medicintekniska kurser. Flera allmänna ingenjörskurser läses även vid kth Haninge. Efter examen är dina valmöjligheter många. Du kan välja att jobba eller studera vidare på magister- eller masternivå, i Sverige eller utomlands.

Ändringar kan ske i programmet.

* Du som inte har naturvetenskaplig/teknisk utbildning kan söka till Teknisk bastermin 35 hp. Behörighetskravet är förutom grundläggande behörighet: Matematik 3b, eller motsvarande, med lägst betyget E.
 

OBS! Detta program har tidigare haft antagning på vårterminen, men övergår från och med nästa läsår till antagning på hösstterminen.

Nästa ansökningstillfälle är 15 april 2015. Programmet kan dock kombineras med programmet i Teknik och ekonomi men antagning vårterminen 2015.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors