Byggproduktion, högskoleutbildning 120 hp

Byggproduktion har starkt fokus på din framtida yrkesroll och utbildningen är speciellt anpassad efter branschens behov inom anläggningsteknik och installationsteknik. Redan under studietiden får du en hel del yrkeserfarenhet och på det sättet också ett värdefullt kontaktnät som ger dig riktigt bra karriärmöjligheter. Efter examen kan du exempelvis jobba med arbetsledning, kalkylering och planering i produktionsskedet, installationssamordning i projekteringsoch produktionsprocessen samt teknisk fastighetsutveckling.

Examen: Högskoleexamen
Ämnesområde: Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Möjlighet till utlandsstudier: Ja
Längd:  2 år heltid, 120 högskolepoäng
Plats: KTH Haninge, Stockholm

Särskild behörighet:
Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Naturkunskap 2. Naturkunskap 2 kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Antagningspoäng HT-14:
BI: 15.60, BIEX: 14.29, BII: 16.25, HP: 0.65

Ansökan öppnar: 16 mars
Ansökan stänger: 15 april
Öppet hus på KTH: 22-23 mars
Antagningsbesked 1: Mitten av juli
Sista svarsdag: Slutet av juli
Antagningbesked 2: Början av augusti
Obligatoriskt upprop: Mitten av augusti
Programstart: Slutet av augusti

Utbildningen

Utbildningen har starkt fokus på din framtida yrkesroll och är speciellt anpassad efter branschens behov av kompetens inom arbetsledning i produktionsskedet inom anläggning och installationssamordning. Här kombinerar du teoretiska studier inom ämnen som byggfysik, byggteknik, konstruktion och byggstyrning, ekonomi, kvalitet och ledarskap med praktiska tillämpningar ute på företag. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, seminarier och projekt. Efter avslutad utbildning får du en högskoleexamen med inriktning mot byggproduktion (Higher Education Diploma in Construction Management).

Så här är utbildningen uppbyggd

Jobbet och framtiden

Karriärmöjligheterna inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen är stora och behovet av nya medarbetare med modern kompetens finns inom flera områden. Branschen söker exempelvis dig som vill jobba med arbetsledning, kalkylering och planering i produktionsskedet. Under utbildningen genomför du en stor del av dina projekt ute på företag och arbetsplatser inom bygg- installations- och anläggningsbranschen. På så vis får du redan under utbildningstiden en hel del yrkeserfarenhet och ett viktigt kontaktnät för framtiden.

Urval

Betygsurval tillämpas på två tredjedelar av platserna. Högskoleprovurval tillämpas på en tredjedel av platserna. För upp till 20 procent av platserna görs urval bland behöriga yrkesverksamma sökanden med styrkt erfarenhet från bygg- och anläggningsområdet. I den gruppen krävs minst två års yrkesverksamhet på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid inom bygg- och anläggningsområdet. De sammanlagda arbetsperioderna skall vara förvärvade före sista anmälningsdag och tidigast inom sex år dessförinnan. Om flera sökande har minst två års yrkesverksamhet används lottning.

Om du vill delta i detta urval ska du meddela detta till KTH genom att skicka ett särskilt brev som ska ha ankommit senast 2 juni 2015 till:

KTH
Antagningen
100 44 Stockholm

Glöm inte att bifoga dina arbetsintyg i anmälan till Strömsund.

Fråga en student

Hej, jag heter Adam. Fråga mig gärna om programmet och KTH.

* Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp