Högskoleutbildning Byggproduktion 120 hp

Byggproduktion har starkt fokus på din framtida yrkesroll och utbildningen är speciellt anpassad efter branschens behov inom anläggningsteknik och installationsteknik. Redan under studietiden får du en hel del yrkeserfarenhet och på det sättet också ett värdefullt kontaktnät som ger dig riktigt bra karriärmöjligheter. Efter examen kan du exempelvis jobba med arbetsledning, kalkylering och planering i produktionsskedet, installationssamordning i projekteringsoch produktionsprocessen samt teknisk fastighetsutveckling.

Anmälan stängd

Öppnar igen 16 mars 2015

Om utbildningen

Särskild behörighet:
Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Naturkunskap 2. Naturkunskap 2 kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Anmälningskod: KTH 32601
Antal platser HT-14: 30 st
Antagningspoäng HT-13:
BI: 15.35, BII: 15.13, HP: 0.50
Examen: Högskoleexamen
Campus: KTH Haninge
Studieort: Haninge
Kontakt: svl-bygg@abe.kth.se

Jobbet och framtiden

Karriärmöjligheterna inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen är stora och behovet av nya medarbetare med modern kompetens finns inom flera områden. Branschen söker exempelvis dig som vill jobba med arbetsledning, kalkylering och planering i produktionsskedet. Under utbildningen genomför du en stor del av dina projekt ute på företag och arbetsplatser inom bygg- installations- och anläggningsbranschen. På så vis får du redan under utbildningstiden en hel del yrkeserfarenhet och ett viktigt kontaktnät för framtiden.

Utbildningen

Utbildningen har starkt fokus på din framtida yrkesroll och är speciellt anpassad efter branschens behov av kompetens inom arbetsledning i produktionsskedet inom anläggning och installationssamordning. Här kombinerar du teoretiska studier inom ämnen som byggfysik, byggteknik, konstruktion och byggstyrning, ekonomi, kvalitet och ledarskap med praktiska tillämpningar ute på företag. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, seminarier och projekt. Efter avslutad utbildning får du en högskoleexamen med inriktning mot byggproduktion (Higher Education Diploma in Construction Management).

Kursöversikt

Urval

Betygsurval tillämpas på två tredjedelar av platserna. Högskoleprovurval tillämpas på en tredjedel av platserna. För upp till 20 procent av platserna görs urval bland behöriga yrkesverksamma sökanden med styrkt erfarenhet från bygg- och anläggningsområdet. I den gruppen krävs minst två års yrkesverksamhet på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid inom bygg- och anläggningsområdet. De sammanlagda arbetsperioderna skall vara förvärvade före sista anmälningsdag och tidigast inom sex år dessförinnan. Om flera sökande har minst två års yrkesverksamhet används lottning.

Om du vill delta i detta urval ska du meddela detta till KTH genom att skicka ett särskilt brev som ska ha ankommit senast 2 juni 2014 till:

KTH
Antagningen
100 44 Stockholm

Glöm inte att bifoga dina arbetsintyg i anmälan till Strömsund.

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors
Till sidans topp