Teknologie kandidat

KTH:s treåriga kandidatprogram har tagits fram för att passa den internationellt gängse utbildningsstrukturen. För kandidatutbildningarna gäller andra behörighetskrav än till ingenjörsutbildningarna. Efter examen kan du välja att gå ut i arbetslivet eller att fortsätta dina studier vid KTH eller något annat universitet.

Även inom civilingenjörs- och arkitektutbildningarna kan man, om rätt förutsättningar är uppfyllda, ta ut en teknologie kandidatexamen efter tre års avklarade heltidsstudier.

Utbildningens upplägg

Det tar tre år att bli Teknologie kandidat och det är en examen på grundnivå. Med en teknologie kandidatexamen har du flera möjligheter till fortsatta studier. Du kan till exempel välja att studera vidare på en magister- eller masterutbildning. På KTH finns ett stort utbud av masterutbildningar. Utbildningstiden kan variera mellan 1 och 2 år, det vill säga 60-120 hp. Flertalet ges på engelska och är därmed öppna för utländska studenter. Detta ger möjlighet till spännande internationella kontakter.

Utbildningen på KTH är uppbyggd så att man läser kurser och ofta läser du flera kurser parallellt. Undervisningen är på heltid och sker dagtid, men sena pass kan förekomma. Mängden schemabunden undervisning är stor på KTH och skiljer sig t.ex. avsevärt från vissa andra universitetsutbildningar.

Du avslutar din utbildning med ett examensarbete på 15 hp. Syftet med examensarbetet är att du ska få testa de kunskaper du har fått under utbildningen och få möjlighet att omsätta dessa i verkligheten. Du väljer själv projekt inom ramen för din kompetensinriktning. Examensarbetet kan utföras antingen på ett företag, i offentlig sektor eller inom ett forskningsprojekt vid KTH.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors