Utbildnings- och examensstruktur

Den 1 juli 2007 förändrades utbildningsstrukturen i Sverige för att lättare kunna jämföras med utbildning inom övriga Europa, den så kallade Bolognaprocessen. Syftet är att erbjuda en utbildning som både studenter och arbetsgivarevet är av högsta internationella klass och anpassad för rörlighet för fortsatta studier och anställningsbarhet för en global arbetsmarknad.

Utbildnings- och examensstruktur

Studierna på högskolenivå är indelade i tre nivåer:

1. Grundnivå – de tre första åren
2. Avancerad nivå – ett eller två år som följer på grundnivå
3. Forskarnivå – tre eller fyra år som följer på avancerad nivå

För att kunna gå vidare till nästa nivå måste man ha en examen från tidigare nivå(er). Normalt läses grundkurser i årskurs 1-3 och kurser på avancerade nivå i årskurs 4-5 på civilingenjörsutbildning samt kurser på master-/magisterutbildningar.

Utbildningsstege

Om du studerar på något av våra femåriga utbildningsprogram (som leder till arkitekt- eller civilingenjörsexamen) väljer du under tredje året bland ett antal olika masterprogram som du läser under årskurs 4 och 5. Vilka masterprogram du kan välja på för att få en arkitekteller civilingenjörsexamen ser du i varje utbildningsbeskrivning.
Efter avslutade studier på högskoleingenjörsutbildningen samt teknologie kandidatutbildningen kan du välja att fortsätta dina studier på antingen ett magister- (ett år) eller masterprogram (två år).

KTH:s utbud på magister- och masternivå

Ett studieår med heltidsstudier omfattar 40 veckor 60 högskolepoäng. Vid omräkning av gamla poäng till nya högskolepoäng ska 1 poäng översättas till 1,5 högskolepoäng.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors