Besök på gymnasieskolor

Ett besök från KTH kan inspirera era elever att plugga vidare efter gymnasiet och välja en teknisk utbildning. Vi besöker gymnasieskolor i hela Sverige och informerar gärna med ett interaktivt inspirationsseminarium i ert klassrum.

Inspirationsseminarium

Under KTH:s interaktiva inspirationsseminarium berättar KTH-studenterna om deras väg från gymnasieelev till KTH-student, vilka utbildningar som finns på KTH, vad för yrken och arbetsplatser som väntar efter examen och hur livet är som KTH-student. Till inspirationsseminariet behöver våra studentambassadörer ha tillgång till projektor.

Inspirationsseminarium med bokbord

I anslutning till inspirationsseminariet finns möjlighet att boka ett bokbord. Där träffar eleverna KTH-studenter och kan ställa frågor om våra utbildningar eller berätta om sina framtidsdrömmar, få en utbildningskatalog, titta i KTH-studenters fotoalbum eller lösa kluriga problem med våra Knep och knåp-utmaningar.

Anmälan för skolbesök

Till sidans topp