KTH:s vision

Vision 2027

På KTH vill vi medverka till en ljusare framtid. Vi vill förbättra samhället och hitta smarta lösningar på vår tids stora utmaningar. Vi står inför avgörande vägval och behöver beredskap att möta det oväntade. Vi har under det senaste året arbetat med att beskriva dessa vägval och måla en framtidsbild. Det har resulterat i Vision 2027.

Visionsdokumentet

Innovativt lärande

Strategiska allianser

Teknik och människa

Internationellt universitet

Forskningsinfrastruktur i världsklass

Levande campus