Till innehåll på sidan

Välkommen till kursen Optik 1 för optikerstuderande

Schema HT21 (pdf 171 kB)

Kurs-sida i CANVAS för HT21

Kursplan

Programwebben med övrig grundinformation samt kursutvärdering

Basfakta om kursen

Lärobok

Kurskompendium

Referenslitteratur: M H Freeman: Optics (Butterworths 2003 11:e upplagan)

Föreläsare och examinator

Peter Unsbo, Roslagstullsbacken 21, 2tr, rum A2:1007
Tel: 073-461 8378, E-mail: pu@kth.se


Linda Lundström, Roslagstullsbacken 21, rum A2:1029
Tel: 073-683 7041, E-mail: linda@biox.kth.se

Räkneövningar

Ett räkneövningstillfälle till varje föreläsning finns förinspelad som video i Canvas. Assistent: Kian Shaker Doodran

Räknestugor

För varje föreläsning/räkneövning hålls en tvåtimmars räknestuga då man kan sitta och räkna tal själv. Kvalificerad hjälp finns tillgänglig hela tiden om man kör fast. Delta! Man löser ofta problem bättre om man arbetar tillsammans med andra!
Assistenter: Hanna Ohlin och Charlie Börjeson

Laborationer

Två obligatoriska laborationer ingår i kursen. Förberedelseuppgifter och labanmälning görs i CANVAS.

Handledare laborationer: 

Examination

Kursen tenteras skriftligt i 2 tentamen.


Betyg Godkänd ges vid godkända laborationer, godkänd Tentamen 1 och betyg Godkänd på Tentamen 2.

Betyg Väl Godkänd ges vid godkända laborationer, godkänd Tentamen 1 och betyg Väl Godkänd på Tentamen 2.


Tentamen 1 (betyg G/U):

  • Testar den grundläggande förståelsen av paraxial optisk avbildning i sfäriska och toriska linser.
  • Tentamen består av 8 uppgifter som kan ge maximalt 1 poäng vardera. För betyget Godkänd krävs minst 5 poäng.
  • Inga hjälpmedel är tillåtna förutom miniräknare, pennor, linjal, suddgummi, dryck och något att äta.

Tentamen 2 (betyg VG/G/U):

  • Testar den problemlösande förmågan inom geometrisk och fysikalisk optik.
  • Tentamen består av två delar. En grundläggande del (A-delen), som omfattar 5 enklare problem, samt en avancerad del (B-delen) med 3 svårare problem. Problemen på B-delen ligger på en betydligt högre taxonomi-nivå än de på A-delen. Alla problem kan ge maximalt 1 poäng vardera. För betyget Godkänd krävs minst 3 poäng från A-delen. För betyget Väl Godkänd krävs minst 3 poäng från A-delen samt minst 1,5 poäng från B-delen.
  • Alla hjälpmedel utom sådana som innebär kontakt med andra levande varelser är tillåtna. Vi rekommenderar: Kurskompendium, egna anteckningar, pennor, linjal, suddgummi, dryck och något att äta.

Bonuspoäng

Under kursen ges även möjlighet att lösa problem i CANVAS som kan ge bonuspoäng till den skriftliga tentamen 1. Denna bonus är endast giltig för innevarande läsårs ordinarietenta samt följande omtenta.

CANVAS

Kursinformation och material, labanmälan, läsanvisningar, tentalösningar mm finns på: ki.instructure.com/courses/8930/assignments/syllabus

OBS! Kursregistrering och inloggning krävs för att få tillgång till allt material (endast första sidan med kursmaterial är öppen utan inloggning).

Innehållsansvarig:Linda Lundström
Tillhör: Biomedical and X-ray Physics
Senast ändrad: 2021-08-13