Till innehåll på sidan

Välkommen till kursen Optik 2 för optikerstuderande

Schema VT21 (pdf 150 kB)

Kurs-sida i CANVAS

Kursplan

Programwebben med övrig grundinformation samt kursutvärdering

Basfakta om kursen

Lärobok

Utdelat material

Referenslitteratur:

M H Freeman: Optics (Butterworths 2003 11:e upplagan)

R. B. Rabbetts: Clinical Visual Optics (Butterworth Heinemann 2007 4:e upplagan)

Föreläsare och examinator

Peter Unsbo, Roslagstullsbacken 21, 2tr, rum A2:1007
Tel: 073-461 8378, E-mail: pu@kth.se


Linda Lundström, Roslagstullsbacken 21, rum A2:1029
Tel: 073-683 7041, E-mail: linda@biox.kth.se

Räkneövningar

Ett räkneövningstillfälle till varje föreläsning.
Assistent: Kian Shaker Doodran

Räknestugor

För varje föreläsning/räkneövning hålls en tvåtimmars räknestuga då man kan sitta och räkna tal själv. Kvalificerad hjälp finns tillgänglig hela tiden om man kör fast. Gå dit! Man löser ofta problem bättre om man arbetar tillsammans med andra!
Assistent: Hanna Ohlin

Tentamen

Kursen tenteras i en skriftlig tentamen, med betygen Godkänd och Väl Godkänd. Tentamen består av två delar. En grundläggande del (A-delen), som omfattar 5 enklare problem, samt en avancerad del (B-delen) med 3 svårare problem. Problemen på B-delen ligger på en betydligt högre taxonomi-nivå än de på A-delen. Alla problem kan ge maximalt 1 poäng vardera. För betyget Godkänd krävs minst 3 poäng från A-delen. För betyget Väl Godkänd krävs minst 3 poäng från A-delen samt minst 1,5 poäng från B-delen. Alla hjälpmedel utom sådana som innebär kontakt med andra levande varelser är tillåtna. Vi rekommenderar: Kurskompendium, egna anteckningar, pennor, linjal, suddgummi, dryck och något att äta.

CANVAS

Kursinformation och material, läsanvisningar, tentalösningar mm finns i Canvas.

OBS! Kursregistrering och inloggning krävs för att få tillgång till allt material (endast första sidan med kursmaterial är öppen utan inloggning).

Innehållsansvarig:Linda Lundström
Tillhör: Biomedical and X-ray Physics
Senast ändrad: 2021-02-09