Till innehåll på sidan

Efficient integration of energy active envelop (EAE) with low-temperature heating and high-temperature cooling

Detta projekt kommer att undersöka de tekniska möjligheterna och demonstrationerna av att kombinera lågtemperaturvärme (LTH) och högtemperaturkylningssystem (HTC) med energiomslutande kuvert (EAE).

Scheman över kylsystemet med markfri kylning
Scheman över kylsystemet med markfri kylning

 Projekt beskrivning


Denna integration kommer att studeras i tre steg:

1- Använda ett energiaktivt fönster (EAW) för att raka och förskjuta toppbelastningarna medan LTH- och HTC-systemen täcker de nödvändiga basuppvärmnings- / kylningslasterna. EAW använder sig själv av lågkvalitetsenergi, som ofta slösas bort i en byggnad som värme- / kylenergi i en värmepumpcykel.

2- Utveckla ett optimalt kontrollschema för att effektivt synkronisera prestanda för EAW- och LTH / HTC-system under designförhållanden.

3- Utvärdera prestanda och bidrag för de kombinerade systemen med jämförelser med referenssystemet där passiva kuvert installeras med LCC / LCA.

Denna undersökning inkluderar grundliga dynamiska simuleringar på både komponentnivå (EAW) och systemnivå (kombinerade EAW- och LTH / HTC-system) samt fysisk demonstration och realtidsmätningar av det föreslagna systemet; detta är i samarbete med KTH Live-In Lab. LCA- och LCC-analyser utförs för att tillhandahålla genomförbarheter och kostnadseffektivitetsvalideringar för framtida storskaliga implementeringar.

Syftet med detta forskningsarbete är att bevisa EAW-konceptet genom dataanalysundersökningar, studera genomförbarheten av EAW-integration med LTH / HTC-system för att minska högsta uppvärmnings- / kylningskrav och kostnads- / miljöeffektivitet (LCC / LCA) integrerade system. Prestanda för de integrerade systemen utvärderas både av dynamiska simuleringar och realtidsmätningar vid KTH Live-In Lab.

Kontak

Projektledare

Skolor

Department of Energy Technology

Samarbetspartners

Lowte AB, Department of Energy Technology, KTH, Department of Civil and Environmental Engineering at the University of Alberta, Canada, KTH Live-in-lab

Forskningsområden

Smarta byggnader, lågtemperaturvärme och högtemperaturkylning, Active building envelope

Tidsramar

2 år

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-10-13