Till innehåll på sidan

Social och miljömässig hållbarhet genom ett lokalt social nätverk

BAKGRUND

Det finns många "rena" energi-appar som tyvärr inte används. Vår idé är att använda en behovsdriven approach där vi ger energi-feedback till användarna i en kontext som de har nytta av i ett lokalt sammanhang. Sammanhanget utgörs av LocalLife, ett socialt nätverk för grannskap som tagits fram på KTH för att stärka den sociala hållbarheten och som redan används för att lösa lokala problem i många fastigheter i Stockholm. Detta möjliggör oss att använda oss av kollektiva mål och kollektiva belöningar som i flera studier visat på ett långsiktigt engagemang då det kan ge en intrinsisk motivation att engagera sig, till skillnad från individuella mål och belöningar.

PROJEKTBESKRIVNING

Studentgrupper i kursen Smart Cities and Climate Mitigation Strategies föreslår ett antal olika planer för en energikampanj, inklusive uppstart, enkäter som som mäter socialt kapital och energibeteenden, informationskampanjer, återkoppling och priser (exempelvis i form av foodtruck/gårdsfest för bästa trapphuset). För att detta ska kunna bli en del av studenternas projektarbete bör detta helst kunna startas redan i oktober men absolut senast i november. Önskvärt vore att få tillgång till historiska data för lägenheterna så att vi kan göra mer rättvisa beräkningar.

Därefter samlas data in under ca 1-2 månader. Under denna tid skapar studenterna olika kampanjer för att minska elförbrukningen samt att göra lastflytt med hjälp av LocalLife, och så utvärderas effekten av kampanjerna och jämförs med litteraturen i andra orter. Baserat på resultaten från denna pilot, kan en större studie genomföras under 2019.

Detta görs i ramen av kursen Smart Cities and Climate Mitigation Strategies (MJ2685), och EU:s satsning på framtidens smarta elnät (InteGrid). KTH UrbanT, har redan sedan tidigare projekt databaser och infrastruktur för att hantera och integrera stora mängder realtidsdata på hushållsnivå.

PROJEKTGENOMFÖRANDET

Metoderna vi använder är transdisciplinära:

  • Beteendepsykologi inom energibeteenden och socialt kapital (enkätbaserade)
  • HCI-forskning (utvärdering av olika typer av återkoppling)
  • Design Development Framework (utveckling av algoritmer och som används i interventionen)

 PROJEKT MÅL

Göra en utvärdering av en ny metod att via ett lokalt socialt nätverk - locallife - öka boendes för sin energianvändning och delta i beteendebetingad lastflytt i förberedelse för framtidens smarta elnät.

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-10-13