Genomförda projekt

De projekt som genomförs i KTH Live-In Lab syftar till att matcha utmaningar och behov i samhället och byggbranschen med innovationer och ny teknik. Några av resultaten från tidigare projekt har nu börjat integreras i verkliga byggprojekt.

Boendes miljörelaterade beslut och beteenden

2020-04-02

I projektet undersöks vilka faktorer som påverkar boendes miljörelaterade beslut och beteenden, bland annat om byggnadens egenskaper spelar in.

Allergenfria inomhusmiljöer genom innovativa ventilationsstrategier

2020-04-02

Ett projekt initierat av Karolinska Institutet avsett att testa hur luftburna allergen från pälsdjur kan minimeras i inomhusmiljöer. Resultat från experimentell miljö appliceras i KTH Live-In Lab där husdjur introduceras i testbädden.

LIL - Multipla testbäddar

2020-04-02

KTH Live-In Labs plattfom av multipla testbäddar kan hantera många olika produkter och tjänster – var för sig eller i ett verkligt system. Idag finns det fyra olika testbäddar att välja mellan beroende på projektens karaktär.

Exterior KTH Live-In Lab

Etiska och legala aspekter av ”smarta hus”

Projektet har haft fokus på hur fördelarna med ny teknik och digitalisering ska kunna balanseras mot individens integritet. Målet har varit att visa hur arbetet med GDPR kan göras så enkelt som möjligt i samband med byggandet av smarta hus.

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-04-02