Finansiering för forskning och utveckling

KTH Live-In Lab erbjuder en unik möjlighet till samfinansiering mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Vi har ett stort nätverk av intresserade företag och organisationer som gärna går in som finansiärer i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Genom att samverka med KTH Live-In Lab kan företag dubblera värdet av företagsintern FoU. Detta sker genom att tillsammans med KTH (och eventuellt fler företag/lärosäten) ansöka om medel för FoU med förtegets (och övriga företags) interna kostnader (tid, material etc.) som medfinansiering. Företag erhåller kunskap och spetskompetens utan att behöva anlita extern inhyrd kompetens. KTH kan koordinera det initiala ansökningsförfarandet eller stötta externa ansökande i den omfattning som behövs. Det uppstår även synergieffekter mellan olika projekt.

Skicka in er ansökan så att vi kan hitta samarbetspartners, finansieringsmöjligheter och även att starta projektering i syfte att kunna installera de produkter, sensorer eller annan teknisk utrustning som krävs för att möjliggöra test och forskning kopplat till just ert projekt.

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2019-04-23