Till innehåll på sidan

Advanced Adaptive Intelligent Systems (AAIS)

Om projektet
Projektets mål är att utveckla sociala robotar som kan förstå mänsklig kommunikation och beteendemönster och anpassa sitt beteende därefter. Vi kommer att undersöka och visa på olika flöden av intelligenta system som kan anpassa sig till användares olika behov, preferenser och sammanhang. Detta är relevant för utveckling av hemmarobotar, robotar inom utbildning och hälsovård, liksom för robotar som arbetar tillsammans med människor i småskaliga tillverkningsmiljöer.

Ett användarscenario vi använder oss av är en intelligent köksassistent som hjälper människor att laga mat och kökssysslor, speciellt utformad för äldre personer. Systemet interagerar genom tal och fysiskt samarbete och anpassar sina handlingar därefter genom en självreglerande ”perception-production loop”. Projektet kommer att använda sig av ett nytt labb på KTH för sociala robotar.

Bakgrund
Intelligenta system byggda med stora data-set och maskininlärning blir mer närvarande i människors liv i form av smarta apparater, weareables och robotar. För att de ska vara riktigt smarta och användbara måste de kunna anpassa sig till specifika uppgifter, olika användare och situationer.

Tvärvetenskapligt samarbete
Forskningsteamet representerar skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS, KTH) och skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH, KTH) samt Institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet.

Tillhör: Digital Futures
Senast ändrad: 2020-09-14