Till innehåll på sidan

Om Digital Futures

Digital Futures utforskar och utvecklar digitala teknologier som kan lösa stora samhällsutmaningar, i Sverige och globalt. Digitaliseringen har potential att skapa ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Samtidigt innebär digitaliseringen några av de största vetenskapliga och tekniska utmaningarna i vår tid. Med satsningen Digital Futures växer ett nytt forskningsområde fram.

KTH Digital Futures arbets-och mötesplats för samarbete, seminarier, egna studier, demonstratorer och nätverkande

Anmäl dig här  till Digital Futures nyhetsbrev.

Samhällskritiska datasystem får inte krascha; maskiner måste kunna lära sig mer på egen hand med mindre mänsklig handpåläggning; autonoma farkoster måste vara säkra för människor; och känslig information behöver skyddas. Kraven ökar på att tekniska lösningar ska kunna svara mot de behov och krav som uppkommer i olika samhälls- och industritillämpningar. Allt till en rimlig prislapp och med hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer. Dessutom uppkommer etiska och rent existentiella frågor. Hur vill vi människor att vårt samhälle ska se ut? Vilken utveckling vi vill undvika?

Med satsningen Digital Futures växer ett nytt forskningsområde fram med stor relevans för samhället, både för Sverige och globalt. Även om satsningen tar avstamp i teknik och teknologi, krävs en större bredd av kompetens och perspektiv för att lösa dagens komplexa samhälls-utmaningar i Sverige och globalt. Därför samlar Digital Futures flera av KTH:s skolor med expertis inom datavetenskap, robotik, artificiell intelligens, geoinformatik, energi, infrastruktur, urbana och regionala studier, medicinsk teknologi, visualisering, bioteknologi, talteknologi, systemteori och maskininlärning. Dessutom sker samarbete och kunskapsutbyte med externa partners och universitet för att addera kunskap och perspektiv från bland annat tillverkningsindustri, juridik, hälso- och sjukvård.

Det pågår redan ett antal tvärvetenskapliga forskningsprojekt som handlar om alltifrån digitala assistenter inom äldrevård och hantering av känsliga persondata, till smarta lösningar för vattendistribution och programmerbart robotikmaterial i mikroskala.

Digital Futures ska även vara en plats för mindre projekt, nätverkande, utbildning och inspiration. En viktig uppgift är att ge möjlighet för forskare att testa nya idéer i möten med kollegor över ämnesgränserna. På våningsplan 2 i Arkitekturskolan på KTH Campus kommer därför en mötesplats för forskning om digitalisering att inrättas. Här ska Digital Futures visa upp vad som pågår genom workshops, utställningar och föreläsningar.

Satsningen grundar sig i regeringens uppdrag till KTH om att etablera en strategisk forskningsmiljö för tvärvetenskaplig forskning om framtidens teknologier för digitalisering.

Kontakta Digital Futures på info@digitalfutures.kth.se.