Till innehåll på sidan

Seminarieserie

KTH Digital Futures lanserar en seminarieserie med både övergripande och fokuserade seminaries på teman rörande digitala teknologier.

Fly-high fikaseminarier, Tisdagar 15:00 

Seminarier med övergripande perspektiv som introducerar ambitioner för forskning på digitaliseringsteknologi vad gäller framtidens samhälle; levereras av passionerade forskare från akademi och industri; riktas brett till hela forskarvärdlen inom digitalisering.

Dive-deep lunchseminarier, Torsdagar 12:00

Fokuserade seminarier som går in på detaljer i olika forskningsämnen som rör digitaliseringsteknologi; levereras främst av unga forskare; riktas främst till forskare inom samma eller angränsande fält.

För program och genomförda seminarier, se full info på den engelskspråkiga sidan.

Tillhör: Digital Futures
Senast ändrad: 2020-05-13