1000:e certifieringen av Miljöbyggnad till skolans nybyggnation

Publicerad 2017-08-22

Systemet Miljöbyggnad, som KTH har utvecklat, togs i drift 2011 och har vuxit starkt de senaste åren. Nu har den tusende certifieringen skett och det på campus: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads nybyggnation 43:25 har certifieras med Miljöbyggnad GULD av Sweden Green Building Council.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett miljöklassificeringssystem som KTH har utvecklat, i samarbete med ett femtiotal företag, myndigheter och forskargrupper. Projektet "Miljöklassificering av byggnader" som ledde fram till utvecklingen av verktyget genomfördes 2006-2008 av forskare från KTH (Miljöstrategisk analys och byggnadsteknik), Gävle högskola, Chalmers och IVL.

Systemet omfattar utvärdering av energi, innemiljö och material och används för såväl nyproducerade som befintliga byggnationer. 16 olika aspekter bedöms och vägs samman till slutbetyget guld, silver eller brons.

Certifieringssystemet används numera av alla ledande utvecklare i Sverige, inklusive t.ex. NCC, WSP, PEAB och SWECO, samt kommuner (t.ex. Värnamo) och fastighetsägare (t.ex. Akademiska hus).

På Teknikringen 10B pågår just nu inflyttning i nya byggnaden 43:25. Hyresgäster är bland andra institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) och institutionen för fastigheter och byggnade. Den sex våningar höga byggnaden är ritad av AIX Arkitekter. På taket finns solceller och det finns planer på ett växthus utanför.

Det är dock inte första gången en byggnad på KTH får högsta betyg i Miljöbyggnad: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads tillbyggnad på Teknikringen 74 fick betyget guld 2014.

Till sidans topp