ARWU (Shanghai): KTH rankat som 15:e bäst i världen inom Transport Science & Technology

Publicerad 2017-08-21

KTH är rankade på plats 15 i världen inom ämnesområdet Transport Science & Technology i årets ARWU (Shanghai) academic ranking of world universities.

Shanghai-rankingen  är en av de fyra ledande internationella rankingarna. Den ges av Shanghai Ranking Consultancy som i år utökat sin ämnesranking och inkluderarar flera nya ämnen. Ämnesrankingen är baserad på följande indikatorer: antal publikationer i Web of Science, fältnormerad citeringsgrad, internationell sampublicering, antal publikationer i ledande tidskrifter och antal vetenskapliga utmärkelser och priser.

KTH som helhet rankas, som tidigare år, på plats 201–300.

Campi: KTH stiger i ämnesranking

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2017-08-21