Till innehåll på sidan

Forskare: Kina avgörande för hållbart fiske

Bilden föreställer en fiskebåt.
Utan Kinas deltagande kommer det inte vara möjligt att nå ett hållbart internationellt fiske, enligt forskare vid KTH. Foto:

NYHET

Publicerad 2021-01-26

Kinas roll för fisket i internationella vatten har ökat från betydelselöst till att bli den klart viktigaste aktören sedan 1980-talet. Detta innebär att nationen har stor inverkan på fiskeindustrins förmåga att vara hållbar. Detta uppmärksammas av KTH-forskaren Susanna Lidström, som tillsammans med kollegan Andrew F. Johnson har fått en artikel publicerad i Science.

Idag står Kina för 15 procent av den totala mängden fisk som plockas upp i världshaven. Bara under 2018 satsade landet 5,89 miljarder amerikanska dollar på att utöka nationens fiskekapacitet, mer än hälften så mycket som hela EU spenderade under samma tidsperiod. Samtidigt har Kina inte varit villiga att ge upp sin status som ett utvecklingsland trots att landet är världens andra största ekonomi.

Enligt Susanna Lidström, forskare på Avdelningen för historiska studier vid KTH, finns det dock flera ljuspunkter. Bland annat det arbete som pågår för att förebygga, motverka och undanröja orapporterat och oreglerat fiske.

Porträttfoto föreställandes Susanna Lidström, forskare på KTH.
Susanna Lidström, forskare på Avdelningen för historiska studier vid KTH.

– Kina har indikerat att de är villiga göra åtagandet för ett mer hållbart fiske. Vi forskare uppmuntrar landet att göra det. Utan Kinas deltagande kommer det inte vara möjligt att nå ett hållbart internationellt fiske, säger Susanna Lidström.

Maxtak för kinesiska fiskefartyg

En av de åtgärder Kina hittills lovat att genomföra är reducerade bränslesubventioner för sin inhemska fiskeflotta om 60 procent mellan åren 2014 och 2019. Ytterligare en åtgärd, som skulle vara utförd i slutet av år 2020, var att sätta ett maxtak för antal aktiva kinesiska fiskefartyg på internationellt vatten om 3 000 fiskebåtar.

– Vårt arbete lyfter detta, men också Kinas avgörande roll i det avtal, Agreement on Port State Measures, som nu förhandlas fram för att stoppa illegalt fiske.

Avtalet skulle ha varit i mål i december förra året, men detta slutdatum missades. Istället är det tänkt att parterna ska vara överens i början av 2021. Avtalet bedöms vara en av de viktigaste milstolparna till dags datum när det kommer till den internationella fiskeindustrin, men detta är alltså avhängt Kinas samarbetsvilja. Landet har som tidigare nämnts exempelvis minskat delar av sin fiskeflotta i antal fartyg mätt, men samtidigt ökar de kvarstående fartygen både i storlek och effektivitet.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Susanna Lidström på suslid@kth.se.

Publikation

"China is pivotal to the ocean's future", Science, DOI: 10.1126/science.abf8888

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-01-26