KTH i nytt Mistra-program om smart underhåll av infrastruktur

David Nilsson, KTH Vattencentrum, med KTH:s rektor Sigbritt Karlsson
Publicerad 2018-06-19

I dagarna fattade Mistra:s styrelse beslut om ett nytt forskningsprogram som kommer leda till smartare metoder att planera, finansiera och organisera underhållet av kommunal infrastruktur med fokus på vatten, avlopp och vägar. Genom KTH Vattencentrum samlas forskare från olika skolor vid KTH i ett tvärvetenskapligt team inom programmet.

Bristen på kunskap och kompetens inom vår infrastruktur är ett hot mot samhället, skriver Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra i bakgrunden till satsningen. För ett år sedan utlystes satsningen på att ta fram nya metoder för underhåll av infrastruktur inom vatten, vägar och spårvägar med tonvikt på kommunal nivå. Mistra satsar 49 MSEK  för arbetet över fyra år och ytterligare medfinansiering från partners innebär en total budget på över 80 MSEK.

Inom KTH har arbetet letts av KTH Vattencentrum , vars föreståndare David Nilsson är mycket nöjd med utfallet.

- Det är jätteroligt att Mistra tror på vår ansats och vår kompetens inom området. Jag är också väldigt glad att Stockholm Stad är med som en stark partner. Det här programmet kommer kunna bli riktigt värdefullt för stadens bolag, för andra aktörer i Sverige, och internationellt.”

Programmet som genomförs under 4 plus 4 år kommer involvera många forskningsaktörer och behovsägare och koordineras av RISE.

- Vi är ett starkt konsortium med forskare på framför allt Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, KTH, Linköpings Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Chalmers och RISE, men speciellt viktigt är delaktigheten från kommunerna. Seniora forskare kompletteras med doktorander som till stor del kommer att arbeta i de kommunala organisationerna. Det innebär att forskningen utgår från behoven och att kommunerna ökar möjligheten att ta till sig ny forskning, berättar Annika Malm, blivande Programchef från RISE.

Konkret kommer programmet handla om att använda ICT, sensorer och AI för tillståndsbedömningar, prognoser och beslutsstöd kring infrastruktur men även att förstå hur investeringar, finansierings- och affärsmodeller och organisationer kan förnyas för att på bästa sätt möta samhällsutmaningar kring en åldrande infrastruktur och hållbar utveckling.

- Vi befinner oss i en spännande tid. Gammal infrastruktur möter ny teknik och nya sätt att tänka och organisera samhället kring dagens utmaningar inte minst på vattenområdet, säger David Nilsson. Utmaningarna är mångfacetterade, därför krävs många olika slags kunskap och att olika slags aktörer jobbar ihop. KTHs bidrag kommer från skilda områden som byggvetenskap, miljöekonomi, historia och industriell organisation. Mistras beslut är ett kvitto på att vi tänkt rätt kring ökad samverkan, både inom KTH och med våra partners, menar David Nilsson”

För mer information kontakta:

David Nilsson, föreståndare KTH Vattencentrum, david.nilsson@abe.kth.se

Annika Malm, forskare RISE, blivande Programchef, annika.malm@ri.se

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-06-19