Seafarm utvalt av Nordiska ministerrådet som gott exempel på hållbar bioekonomisk utveckling

Publicerad 2017-01-19

Den nordiska bioekonomipanelen, ett formellt policy- och strategiforum för den nordiska bioekonomin etablerad av de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) har producerat en katalog med 25 utvalda nordiska projekt för hållbar utveckling inom området biobaserad ekonomi. Tanken är att de 25 projekten ska inspirera och föranleda utvecklingen av den nya Nordiska strategiska planen för bioekonomi. Planen ska färdigställas under 2017 och signeras av de nordiska samarbetsministrarna.

Ett av de utvalda projekten är KTH-ledda Seafarm. Seafarm är ett forskningsprojekt där makroalger odlas och används för en mängd olika ändamål i ett kretslopp där allt tas tillvara. Målet med forskningsprojektet är att utnyttja algers fulla potential.

Det är detta helhetsgrepp som gör Seafarm unikt. Alger kan bidra till att minska vår klimatpåverkan och vårt beroende av fossila råvaror. Alger är ett steg på vägen mot ett biobaserat samhälle. Seafarm är ett tvärvetenskapligt projekt där marinbiologer, kemister, livsmedelsvetare, ingenjörer och ekonomer från fyra universitet – KTH, Chalmers, Göteborgs universitet och Linneuniversitetet – ingår.

Projektet leds av Fredrik Gröndahl från Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.


 

Till sidans topp