Sverker Sörlin tilldelad Stig Ramels Pris

Publicerad 2018-10-15

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, har tilldelats Stig Ramels Pris 2018. Priset delas ut av den ideella föreningen De svenska Historiedagarna med stöd av Kjell och Märta Beijers stiftelse.

Stig Ramels Pris

Stig Ramel (1927-2006) var diplomat, författare samt Nobelstiftelsens VD mellan åren 1972 - 1992. Efter hans bortgång 2006 beslutade styrelsen för De svenska historiedagarna att inrätta Stig Ramels pris som årligen uppmärksammar en person som i Stig Ramels anda presenterat ett verk eller insats av särskilt värde eller intresse för svenska historieintresserade.

Sverker Sörlin tilldelades årets Stig Ramels pris med följande motivering:

"Sverker Sörlin är idéhistoriker och professor i miljöhistoria, verksam vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Hans avhandling handlade om debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet, och mycket i hans senare produktion har kommit att handla om miljöhistoria. Men hans intresseområde rymmer också vetenskapshistoria, forskningspolitik, populärhistoria, kulturkritik och mycket annat.

Sverker Sörlin fick 2004 Augustpriset för Europas idéhistoria 1492–1918, han har givit ut en biografi över Charles Darwin, och förra året kom Antropocen. En essä om människans tidsålder som fick mycket uppmärksamhet. Han har ett register som, kan man säga, går från flottning, skidåkningen och människorna bakom det dagliga livets idéer till nationalism, forskningens globala strukturomvandling och humanioras roll i samhället.

För sin förmåga att se de stora perspektiven och göra dem begripliga och aktuella för samtiden, för tillgängliggörandet av miljöfrågornas idéhistoria och betydelse, och – inte minst – sitt engagerade deltagande i samhällsdebatten där han framhäver humanioras möjligheter att bidra till lösningen på många av de utmaningar som vi idag står inför tilldelas Sverker Sörlin 2018 års pris till Stig Ramels minne."

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-15