Tina Karrbom Gustavsson får KTH:s Pedagogiska pris

Publicerad 2017-11-16

Universitetslektor Tina Karrbom Gustavsson erhåller KTH:s pedagogiska pris 2017 för sin inspirerande, entusiasmerande och engagerande undervisningsgärning inom ämnet byggprojektledning.

Läs mer om Tina och KTH:s pedagogiska pris:

Tina Karrbom Gustavsson får priset för ”sin inspirerande, entusiasmerande och engagerande undervisningsgärning inom ämnet byggprojektledning. Tina Karrbom Gustavsson deltar aktivt i undervisning på många olika nivåer och likt Karlfeldts Fridolin talar hon "med bönder på böndernas satt men med lärde man på latin", - hon lyckas på ett enastående satt anpassa sig till studenternas eller åhörarnas nivå. Tina Karrbom Gustavsson är verksam som lärare, kursansvarig och examinator i en rad kurser i projektledning, projektkommunikation, byggprojektledning och examensarbete på grund och avancerad nivå liksom i forskarutbildningen.”

Grattis Tina!

KTHs pedagogiska pris  är ett resebidrag som utdelas årligen till lärare inom KTH, för framstående insatser inom grundutbildningen. Priset delas ut på diplomutdelningen den 13 december.

Till sidans topp