Anmäl dig till våra nya kurser!

KTH, inom ett samarbete med Stockholms Byggnadsförening, erbjuder nu ett paket unika uppdragsutbildningskurser för att möta framtidens stadsbyggnadsutmaningar. Nedan kan du läsa mer och anmäla dig till höstens och vårens aktuella kurser.
Slutlig kursanmälan görs av din arbetsgivare som också betalar kursavgiften.

Frågor? Kontakta:

Våren 2018 erbjuder vi tre kurser:

 • Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning (kursstart 18 januari 2018)
 • Komplexitet och konflikter i stadens byggande (kursstart 9 mars 2018)
 • Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering (kursstart 27 april 2018)

Ett begränsat antal deltagare ger exklusivitet och medger intensivt lärande tillsammans med KTH:s forskare och kollegor inom samhällsbyggnadssektorn. Utöver tiden på campus ingår grupparbeten och egna litteraturstudier i kursupplägget. Kurserna är en del av magisterprogrammet Design och byggande i staden men kan också läsas enskilt.

Mer information:

Kursbeskrivning - AM201U Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning (pdf 1,3 MB)

Kurstillfällen:

 • Torsdag 18 januari (halvdag em)

 • Fredag 19 januari (heldag)

 • Fredag 26 januari

 • Fredag 2 februari

 • Fredag 9 februari

 • Fredag 16 februari

 • Torsdag 15 mars (halvdag em)

 • Fredag 16 mars (heldag)

Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning 7,5 hp - kursstart 18 januari 2018

Anmälan

I kursen, som utgår ifrån specifika samtida exempel för att nå generell kunskap om bostadsbyggandet i Sverige, ingår:

 • bostadsbyggande och dess processer från översiktsplanering till färdigställande
 • statlig och kommunal inverkan på bostadsbyggande
 • byggindustrins position och kapacitet inom bostadsbyggande
 • nuvarande och historiska bostadsbegrepp från olika yrkesgruppers perspektiv samt förvaltning
 • hållbarhet och livscykelanalyser.

Kursen inkluderar studiebesök, föreläsningar och uppgifter, både enskilt och i grupp.

Studenter kommer att möta framstående praktiker och teoretiker i både föreläsningar och samtal. Fördjupningar kommer att ske genom fallstudier i samtida och historiskt bostadsbyggande. Den tvärvetenskapliga och breda ansatsen ska ge studenterna bättre verktyg och färdigheter att bidra till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling.

Omfattning: 7 kursdagar samt projektuppgifter och enskild inläsning

Kursdagar:

 • Block 1 - Bostadsbyggandets planering och processer
 • Block 2 - Bostadsbyggandets produktion och förvaltning
 • Block 3 - Bostadsbyggandets historia och kvaliteter
 • Presentation av projektarbeten och utvärdering

Ansvarig lärare: Erik Stenberg, Arkitektur

Plats: KTH Campus Valhallavägen

Pris: 32.000 SEK (exkl moms), i priset ingår kurslitteratur, fika och lunch vid kurstillfällena.

Mer information:

Kurstillfällen:

9 mars

23 mars

13 april

20 april

3+4 maj

Komplexitet och konflikter i stadens byggande 7,5 hp - kursstart 9 mars 2018

Anmälan

I kursen ”Komplexitet och konflikter i stadens byggande” studerar deltagarna olika sätt att förebygga och lösa konflikter men också att navigera genom komplexitet i samhällsbyggandet och förstå hur den egna rollen ser ut i relation till andra kompetenser.

Kursen, som ger 7,5 högskolepoäng, ges under sex träffar på KTH, Valhallavägen, Stockholm. Dessutom ingår tid för inläsning av litteratur på egen hand samt grupparbete och handledning kring ett valt projektarbete.

I kursen analyseras målkonflikter på internationell, nationell, regional och lokal nivå i relation till hur det påverkar den lokala stadsutvecklingen. Du får använda teoretiska modeller och begrepp för att analysera stadsbyggnadsprocesser, identifiera problem och föreslå möjliga lösningar. Tillsammans får kursdeltagarna utforma planerings- och beslutsprocesser för att tillvarata komplexitet och motstående intressen.

Omfattning: 6 kursdagar samt projektuppgifter och enskild inläsning

Ansvarig lärare: Maria Håkansson, Institutionen för urbana och regionala studier

Plats: KTH Campus Valhallavägen

Pris: 32.000 SEK (exkl moms), i priset ingår kurslitteratur, fika och lunch vid kurstillfällena.

Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering, 7,5 hp

Anmälan

Kursen ska ge kunskap om metoder för ekonomisk analys av byggande i olika former och skeenden:

 • momentet ekonomi behandlar olika aspekter på ekonomiska lönsamhetsbedömningar av byggande.
 • momentet kalkylering behandlar investeringsanalyser samt bakomliggande faktorer till viktiga kostnadsposter i företags byggkalkyler
 • momentet finansiering behandlar olika finansiella lösningar av bygginvesteringar.

Omfattning: 7 kursdagar samt projektuppgifter och enskild inläsning

Ansvarig lärare: Sigrid Katzler, Institutionen för fastigheter och byggande

Pris: 32.000 SEK (exkl moms), i priset ingår kurslitteratur, fika och lunch vid kurstillfällena.

Till sidans topp