Centrum för Byggeffektivitet (CBE) - samverkan, forskning och kunskapsdelning

Inom Centrum för byggeffektivitet (CBE) tar KTH tillsammans med sina partners en central roll i utvecklingen av byggproduktion, digitalisering, bygglogistik och arbetssäkerhet. CBE utgör en plattform med ett vetenskapligt holistiskt perspektiv som gynnar hela branschens och samhällets utveckling. Utvecklingssatsningen tar fasta på digitalisering och industrialisering och skapar långsiktig konkurrenskraft genom tillämpning i byggindustrin.

CBE är ett samarbete mellan institutioner och skolor på KTH, andra universitet, näringsliv och samhälle. Centrumet bidrar till långsiktig konkurrenskraft och till säkrare arbetsmiljö, effektivare byggprocesser, och stärkt internationell konkurrenskraft. Tillsammans skapar vi en tvärvetenskapligt och internationellt högt ansedd forskningsmiljö, samt initierar och genomför forsknings- och utvecklingsprojekt.

Verksamheten omfattar husbyggnad, anläggning och installationer, ombyggnad såväl som nybyggnad och fokus läggs initialt på följande temaområden: inköp och byggplatslogistik, informationshantering och digitalisering, produktionsmetodik och processmetodik samt arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

Till sidans topp