Centrum för byggeffektivitet (CBE) - samverkan, forskning och kunskapsdelning

Centrum för byggeffektivitet är ett unikt samarbete mellan KTH och näringslivet, som representeras av 24 byggföretag och organisationer. CBE stimulerar, initierar och deltar i nya forskningsprojekt. Vi vill bidra med ny kunskap samt hjälpa till med att sprida resultat från forskningsprojekt, förstudier och masteruppsatser. CBE samarbetar med olika KTH-skolor, initiativen Gröna Bostad, KTH Live-in Lab och Samhällsbyggnadslänken samt med Luleå Tekniska Universitet och Linköpings Universitet.

Välkommen på CBE:s årskonferens den 25 oktober

Bland talarna finns: Eva Rådmark Herrder, kommunikationschef på Trafikverket, Mikael Östling, pro-rektor på KTH, Patrik Jensen, vd på Design Evolution

Läs mer om programmet och anmäl dig.

Till sidans topp