Centrum för Byggeffektivitet

Vi samverkar, forskar och delar ny kunskap om om olika aspekter av byggeffektivitet.

Centrum för byggeffektivitet (CBE) skapar långsiktig konkurrenskraft och bidrar till säkrare arbetsmiljö, effektivare byggprocesser, och stärkt internationell konkurrenskraft. Vi skapar en tvärvetenskapligt och internationellt högt ansedd forskningsmiljö, samt initierar och genomför forsknings- och utvecklingsprojekt.

CBE är en plattform för samarbete och utveckling mellan institutioner och skolor på KTH, andra universitet, näringsliv och samhälle.

Verksamheten omfattar husbyggnad, anläggning och installationer, ombyggnad såväl som nybyggnad och fokus läggs initialt på följande temaområden:

Inköp och byggplatslogistik:

Fokusgruppen inköp och byggplatslogistik intresserar sig för byggprocessens samspel med försörjningskedjan. Det kan handla om upphandling- och inköpsstrategier, hållbara logistiklösningar med flera. 

Läs mer här

Informationshantering och digitalisering

Fokusgruppen Informationshantering & digitalisering vill studera och utveckla det obrutna informationsflödet i byggsektorn över hela processen från planering över projektering och produktion till drift och förvaltning.

  Läs mer här

Produktionsmetodik och processmetodik

...   Läs mer här

Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor

Arbetsmiljöfrågorna och arbetsmiljövetenskap har fått en ny och viktig roll i KTHs utbildningsprogram. Det nya centrat för byggeffektivitet har engagerat Ergonomienheten på Skolan för Teknik och Hälsa i sitt fokusområde ”Arbetsmiljö och hälsa”.

  Läs mer här

Till sidans topp