Centrum för byggeffektivitet (CBE) - samverkan, forskning och kunskapsdelning

Centrum för byggeffektivitet är ett unikt samarbete mellan KTH och näringslivet, som representeras av 24 byggföretag och organisationer. CBE stimulerar, initierar och deltar i nya forskningsprojekt. Vi vill bidra med ny kunskap samt hjälpa till med att sprida resultat från forskningsprojekt, förstudier och masteruppsatser. CBE samarbetar med olika KTH-skolor, initiativen Gröna Bostad, KTH Live-in Lab och Samhällsbyggnadslänken samt med Luleå Tekniska Universitet och Linköpings Universitet.

Kompetens, rekrytering och karriärvägar i byggsektorn

Välkommen till ett seminarium om rekrytering och kompetensförsörjning i byggindustrin. Tillsammans med våra sakkunniga kommer vi diskutera våra gemensamma utmaningar med att hitta rätt personal.

Läs mer och anmäl dig

Till sidans topp