Centrum för byggeffektivitet (CBE) - samverkan, forskning och kunskapsdelning

Centrum för byggeffektivitet är ett unikt samarbete mellan KTH och näringslivet, som representeras av 24 byggföretag och organisationer. CBE stimulerar, initierar och deltar i nya forskningsprojekt. Vi vill bidra med ny kunskap samt hjälpa till med att sprida resultat från forskningsprojekt, förstudier och masteruppsatser. CBE samarbetar med olika KTH-skolor, initiativen Grön Bostad, KTH Live-in Lab och Samhällsbyggnadslänken samt med Luleå Tekniska Universitet och Linköpings Universitet.

Kalender