Till innehåll på sidan

Genomförda aktiviteter

Frukostsamtal med Professor emeritus Jörgen Eklund

Den 4 februari bjöd Centrum för byggeffektivitet på frukostseminairum med professor emeritus Jörgen Eklund. Seminariet gav en överblick över forskningsläget inom arbetsmiljön med särskild fokus på byggbranschen.

Frukostsamtal: GEOBIM och ByggnadsBIM – forskning, utveckling och tillämpning för ökad byggeffektivitet

Den 4 december arrangerade KTH Centrum för byggeffektivitet och Tyréns frukostsamtal om forskningsfront och effektivitetshöjande tillämpningar inom GEOBIM och ByggnadsBIM.

Läs mer

Effektivare och säkrare kompetenshantering inom byggbranschen

Den 27 november bjöd Centrum för byggefektivitet på frukostsamtal med Peter Andersson, utbildningasansvarig på Byggbranschens Utbildiningscenter.

Läs mer

Bokpresentation: Mikael Anjou "Den ineffektiva byggbranschen"

Den 15:e oktober bjöd Centrum för byggeffektivitet och Hyresgästföreningen på en bokpresentation med Mikael Anjou som berättade om sin bok "Den inneffektiva byggbranschen".

Läs mer

Frukostsamtal - Bygg 4.0

Den 10:e juni bjöd Centrum för Byggeffektivitet och Hyresgästföreningen in till frukostsamtal om hur vi kan bygga fler bostäder billigare.

Läs mer

Seminarium - Privatfinansierad infrastruktur i Finland

Den 29:e maj anordnade Centrum för byggeffektivitet (CBE) ett seminarium om privatfinansierad infrastruktur. Seminariet var den första delen av ett initiativ som samarrangeras av Tillväxtbarometern/Blue Institute och CBE med målet att lyfta diskussionen om utmaningar och möjligheter vad gäller infrastrukturen i Sverige.

Läs mer

Frukostsamtal - 3in projektet

Den 7 maj 2019 bjöd Centrum för byggeffektivitet till frukostsamtal om 3in projektet - Modeller för bättre samverkan mellan konsult, entreprenör och beställare i projektering av infrastruktur.

Läs mer

Frukostsamtal - Är Integrated Project Delivery framtiden för byggprojektledning?

Tyréns och Centrum för byggeffektivitet har anordnat ett gemensamt frukostsamtal om kollaborativa former av byggprojektledning.

Läs mer

Workshop om Produktivitet och Effektivitet i Anläggningsbranschen

Den 7:e februari anordnade CBE en workshop om Produktivitet och Effektivitet i Anläggningsbranschen med parter från industri och högskola.

Läs mer

Frukostsamtal om 3D-printad betong

Den 23 januari arrangerade Centrum för byggeffektivitet tillsammans med två doktorander från KTH ett frukostseminarium om 3D-printad betong.

Läs mer

Frukostsamtal: Långtidsuppföljning av energianvändning i lågenergihus.

Den 27:e november 2018 arrangerade CBE ett frukostseminarium där Tekn. Dr. Berndt Lundgren presenterade sin forskning "Långtidsuppföljning av energianvändning i lågenergihus"

Läs mer

Workshop: Beställare och byggherrars roll kopplat till logistik

Den 22 februari arrangerade CBE tillsammans med Prolog en workshop om logistikfrågor.

Läs mer

Workshop: Kompetens, rekrytering och karriärvägar i byggsektorn

Den 22 november arrangerade CBE tillsammans med Grön Bostad ett seminarium om kompetensförsörjning.

Läs mer

CBE Årskonferens 2017

Vid årskonferensen i slutet av oktober redovisades CBE:s verksamhet och ekonomi och styrelsen för det kommande året presenterades.

Läs mer

Masterstudenter presenterar

När CBE nyligen lät masterstudenter presentera sammanlagt sex examensarbeten på ett av sina möten blev det intressanta diskussioner.

Läs mer

Workshop: Erfarenhetsåterföring, överlämning och uppföljning

Den 24 augusti arrangerade CBE en workshop där Agnieszka Zalejska Jonsson, forskare på KTH ABE, presenterade delresultatet från sin studie "Energi- och miljöprestanda efter inflyttning". Läs mer

Workshop: Kompetens, kapacitet och kvalitet inom byggande

Spännande diskussioner och frågor väcktes under workshopen om bland annat byggpraktiken och regleringar, utmaningar av bostadsbristen samt användningen av nya teknik och innovationer inom byggande. Läs mer

Innehållsansvarig:martamt@kth.se
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2020-02-10