Centrum för bank och finans

Välkommen till CEFIN

Centrum för bank och finans (CEFIN) är ett mångvetenskapligt centrum för forskning, utbildning och näringslivssamverkan vid Kungliga Tekniska högskolan. Tillsammans med partner inom och utanför akademin bedriver CEFIN forskning om finansiella marknader och tjänster samt om finansiering av entreprenörskap och innovation. CEFIN har sin hemvist vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad och dess forskarskola.

Till sidans topp