Centre for the Future of Places

Centre for the Future of Places (CFP) är ett internationellt nav för forskning kring det framtida rummet.

CFP har inrättats för att främja hållbar stadsutveckling genom att ändra inriktning för den urbana diskursen från föremål till platser samt för att bidra till hälsosamma och bovänliga städer inom disciplinerna stadsplanering och stadsarkitektur. Centret fokuserar på hur staden ska planeras, utformas och modifieras på bästa sätt för att möta både dagens och morgondagens utmaningar.

För våra publikationer, nyheter och evenemang besök vår engelska sida.

Kontakta oss:

Centrumföreståndare

Professor

Forskare

Stefan Lundberg
Stefan Lundberg

Doktorander

Gästforskare

Michael Mehaffy
Michael Mehaffy
forskare
Prof. David Brain
Prof. David Brain
gästforskare
New College of Florida
Prof. Setha M. Low
Prof. Setha M. Low
gästforskare
The Graduate Center, CUNY

Kommunikation

Marta Marko Tisch
Marta Marko Tisch
administrativ samordnare 087908677
Kevin Billinghurst
Kevin Billinghurst

Administration

Ekonomi

Innehållsansvarig:futureofplaces@abe.kth.se
Tillhör: Centrum för framtida stadsrum
Senast ändrad: 2019-09-25