Centrum för trafikforskning (CTR) är ett svenskt kompetenscenter som initierar, samordnar och bedriver forskning och utveckling inom modellering och analys av trafikprocesser.

Mer information om oss och våra projekt finns på vår engelska sida:

Centre for Traffic Research (CTR)

CTR Conference 2021

Welcome to 2021 CTR conference!

Save the date for 31st August. Welcome to register already to ctr-info@ctr.kth.se .

Programme to be published later.

Centrum för Trafikforskning (CTR)

KTH Kungliga Tekniska högskolan
Teknikringen 10
100 44 Stockholm

ctr-info@ctr.kth.se

VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut
Linköpings universitet