Till innehåll på sidan

Centrum för trafikforskning (CTR)

Centrum för trafikforskning (CTR) är ett svenskt kompetenscenter som initierar, samordnar och bedriver forskning och utveckling inom modellering och analys av trafikprocesser.

CTR-dagen 7 september 2022

Doktorander och forskare från KTH, Linköpings universitet och VTI presenterade sina aktuella forskningsresultat inom områdena prediktering och trafikledning, uppkopplade och automatiserade fordon, samt modellering av persontransporter.

Se presentationerna från CTR-dagen 7 september 2022.

Centrum för Trafikforskning (CTR)

KTH Kungliga Tekniska högskolan
Teknikringen 10
100 44 Stockholm

ctr-info@ctr.kth.se

Tillhör: Centrum för trafikforskning (CTR)
Senast ändrad: 2022-08-26