Centrum för trafikforskning

CTR instiftades 1995 av KTH och VTI som ett kompetenscentrum med säte på KTH vid Institutionen för Infrastruktur.

CTR initierar, samordnar och bedriver forskning och utveckling inom analys och simulering av trafikprocesser.

CTR skall vara en nationell resurs för forskning och kunskapsöverföring och främja internationellt forskarutbyte.

CTRs verksamhet inriktas på forskning som är förenad med avhandlingsarbete och annan akademisk publicering.

länken nedan leder till extern webbplats

Centrum för trafikforskning

Till sidans topp