Centrum för trafikforskning (CTR) är ett svenskt kompetenscenter som initierar, samordnar och bedriver forskning och utveckling inom modellering och analys av trafikprocesser.

Mer information om oss och våra projekt finns på vår engelska sida:

Centre for Traffic Research (CTR)

Disputation av Matej Cebecauer den 9 december kl. 13.00 CET

Välkommen till disputationen av Matej Cebecauer den 9 december kl. 13.00 på KTH Campus, rum 3, Lindstedtsvägen 26 och på Zoom ( kth-se.zoom.us/j/66844011086 ).

Läs mer om disputationen på vår engelska sida.

Centre for Traffic Research firar 25-års jubileum!

Forskare Xiaoliang Ma och tidigare centrumföreståndare Ingmar Andreasson på konferens i Xi'an, Kina.
Forskare Xiaoliang Ma och tidigare centrumföreståndare Ingmar Andreasson på konferens i Xi'an, Kina.

Centre for Traffic Research (CTR) bildades 1996 av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statens Väg och Trafikinstitut (VTI) på initiativ av dåvarande Vägverket för att samla och utveckla kompetens kring vägtrafikens processer. Det ursprungliga namnet var Centrum för Trafiksimulering. Snart tillkom även Linköpings Universitet (LiU) som partner.

Fram till 2012 leddes CTR av professor Ingmar Andreasson. Sedan Ingmars pensionering 2012 är doktor Wilco Burghout föreståndare för CTR där han själv forskat och doktorerat.

CTR-doktorander Jeffery Archer och Wilco Burghout på Stockholms stadshus (2005).
CTR-doktorander Jeffery Archer och Wilco Burghout på Stockholms stadshus (2005).

CTRs forskningsområden sträcker sig från datadrivna trafikprognoser till modellering av multimodala knutpunkter, motorvägsstyrning, uppkopplade fordon och mikromobilitet.
Hittills har CTRs forskning producerat över 200 forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar, samt 17 doktorsexamina.

Idag är 22 forskare knutna till CTR, som har en årlig budget på 9 MSEK med Trafikverket som största finansiär.

Centrum för Trafikforskning (CTR)

KTH Kungliga Tekniska högskolan
Teknikringen 10
100 44 Stockholm

ctr-info@ctr.kth.se

VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut
Linköpings universitet