Till innehåll på sidan

Artikel: How to Model the Effect of Gradient on Bicycle Traffic in Microscopic Traffic Simulation

Publicerad 2022-06-22

Nu är artikeln publicerat som tidigare i år presenterades av Guillermo Pérez Castro på TRB 2022 i Washington DC

Hur man modellerar lutning på en cykelväg har en betydande inverkan i cykeltrafiken; därför bör denna påverkan fångas i mikroskopisk trafiksimulering. I denna artikel undersöker vi hur man kan inkludera gradientpåverkan i cykeltrafiksimulering med Vissim. Resultaten visar att den bilbaserade modelleringen i Vissim underskattar effekten av lutning på cyklisters hastighet. Därför betonar vi behovet av att utveckla beteendemodeller utformade för cyklister.

Läs hela artikeln

Tillhör: Centrum för trafikforskning (CTR)
Senast ändrad: 2022-06-22