Till innehåll på sidan

Startseminarium med doktoranden Anna Danielsson

Ellen Grumert (vänster) och Anna Danielsson (höger).
Ellen Grumert (vänster) och Anna Danielsson (höger).
Publicerad 2022-05-03

Vi gratulerar doktoranden Anna Danielsson från Linköpings universitet till ett framgångsrikt startseminarium inom projektet MMTL - Multimodal Trafikledning.

Förra veckan presenterade och diskuterade doktoranden Anna Danielsson framgångsrikt sitt avhandlingsarbete inom CTR-projektet Multimodal Trafikledning (MMTL) vid ett startseminarium vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Syftet med presentationen var att förtydliga den pågående forskningen mot licentiatavhandlingen (och senare doktorsavhandlingen). Den gav en överblick över strukturen för det arbete som skulle göras under doktorandstudierna och visade arbetets relevans både ur praktisk och teoretisk synvinkel. Presentationen syftade också till att informera andra doktorander och fakultetsmedlemmar om Annas forskning.

Annas doktorandprojekt fokuserar på att analysera, utveckla och utvärdera läges- och vägvalsmodeller för multimodal trafikledning med hjälp av storskalig passiv data. Läs mer om Multimodal Trafikledning (MMTL) .

Diskussionen leddes av Ellen F. Grumert (VTI) och Anastasia Lemetti (LiU).

Tillhör: Centrum för trafikforskning (CTR)
Senast ändrad: 2022-05-03