Publications are available on our English site

Centrum för transportstudier (CTS)

CTS är ett kompetenscentrum som är lokaliserat vid KTH – ett samarbete mellan:

Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
WSP Analys och Strategi
Trafikanalys
Trafikverket
Sweco
VINNOVA

CTS forskningsområden innefattar samhällsekonomisk analys, transportmodellering och simulering, resvanor, upphandling och kontrakt, samband mellan transportsystem och regionalekonomi, finansiering och prissättning i transportsektorn samt hållbara transportsystem. CTS är ett tioårigt projekt med en total budget av 250 miljoner kronor, oräknat separata forskningsanslag. CTS, KTH och VTI är lokaliserade i ett gemensamt CTS-hus.

Kalender

Nyhetsblad

Till sidans topp